Yogurt Bar

Yogurt Bar

ໂຍເກີດອາຫານໄດເອັດທີ່ຊ່ວຍເລື່ອງລະບົບຂັບຖ່າຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ກີນກັບຫຍັງກໍ່ແຊບ ຊື່ງໂຍເກີດບາເປັນເມນູທີ່ມີຂັ້ນຕອນການເຮັດງ່າຍບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍເລີ່ມຈາກການຜະສົມໂຍເກີດກັບກີ່ນວັນນິລາໃຫ້ເຂົ້າກັນກ່ອນ  ແລ້ວເທລົງຖາດ ຫຼືພາຊະນະຊົງອື່ນແລ້ວເກ່ຍໃຫ້ຮຽບ ໂຮຍໝ້າດ້ວຍໝາກໄມ້ຫຼືທັນຍາພືດກໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະແລະແຊ່ໄວ້ໃນຊ່ອງຟິດປະມານ 5-6ຊົ່ວໄມງ ກໍ່ພ້ອມເສີບໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະໝູ່ຄູ່ໄດ້ກີນກັນເລີຍຈ້າ.
Previous article ບົວລອຍແກ້ວໝາກພ້າວອ່ອນ
Next article ສູດໝາກໂມປັ່ນ ເມນູສະມູດຕີ້ຫວານເຍັນສົດຊື່ນ.

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields