Stir Fried Bamboo Shoots with Pork Belly

Stir Fried Bamboo Shoots with Pork Belly

ວັດຖຸດິບ ແລະເຄື່ອງປຸງສຳຫຼັບຜັດໝໍ່ໄມ້ໃສ່ໝູສາມຊັ້ນ:

- ໝໍ່ໄມ້ຕົ້ມສຸກ 400ກລາມ.

- ໝູສາມຊັ້ນ 200ກລາມ.

- ກະທຽມ 2ກີບ.

- ໝາກເພັດຕາມມັກ.

- ໃບອີ່ຕູ່ 1ກຳ.

- ນ້ຳມັນ 2ບ່ວງໂຕະ.

- ຊີອີ້ວຂາວ 1/2 ບ່ວງໂຕະ.

- ນ້ຳມັນຫອຍ 1/2 ບ່ວງໂຕະ.

- ນ້ຳປາ 1ບ່ວງໂຕະ.

ວິທີເຮັດ:

1,ເອົາໝໍ່ໄມ້ໄປຕົ້ມໃຫ້ສຸກກ່ອນ ແລ້ວເອົາມາຊອຍຕາມມັກ.

2,ຊອຍໝູສາມຊັ້ນເປັນຕ່ອນພໍດີຄຳ ມັກຫຼາຍໃສ່ຫຼາຍມັກໝ້ອຍໃສ່ໝ້ອຍ.

3,ຊອຍໝາກເພັດ.

4,ທຸບກະຫຼາມ ຫຼືຊອຍເອົາກໍ່ໄດ້ຕາມມັກ.

5, ຕັ້ງໝໍ້ໃສ່ນ້ຳມັນລົດໄປພໍນ້ຳມັນຮ້ອນໃສ່ກະທຽມລົງໄປພັດໃຫ້ຫອມ.

6,ຈາກນັ້ນໃສ່ໝູທີ່ເຮົາຊອຍໄວ້ລົງໄປພັດໃຫ້ເຫຼືອງ ແລ້ວໃສ່ໝໍ່ໄມ້ລົງໄປພັດໃຫ້ເຂົ້າກັນ ພໍສຸກໄດ້ທີ່ກໍ່ໃສໝາກເພັດທີ່ເຮົາຊອຍໄວ້ລົງໄປ.

7,ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍໃສ່ນາງເອກເຮົາລົງໄປຜັກນາງຕູ່ຫອມໆ ຕັກເສີບໄດ້ເລີຍຈ້າ.

ສັ່ງຊື້ສີນຄ້າໄດ້ທີ: www.shopping-d.com

 

 

 

 

Previous article Stir Fried Glass Noodles in Korean Style
Next article Soft Chocolate Cake

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields