How to fruit salad

How to fruit salad

ສັດຖຸດິບ:

- ເມລອນ 20ຕ່ອນ.

- ໝາກໂມ 20ຕ່ອນ.

- ອາງຸ່ນແດງ 10ໝ່ວຍ.

- ແອັບເປີ້ນຂຽວ 1ໝ່ວຍ (ຊອຍເປັນລູກເຕົາ).

- ສະຕໍເບີຮີ່ 5ໝ່ວຍ.

- ຮາສເບີຮີ່ 5ໝ່ວຍ.

- ບູເບີຮີ່ 10ໝ່ວຍ.

- ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູແອັບເປີ້ນແຮັບປີ້ເມສ 6ບ່ວງໂຕະ.

- ນ້ຳເຜີ້ງ 5ບ່ວງໂຕະ.

- ເກືອ 1ບ່ວງຊາ.

- ງາຂາວ 2ບ່ວງຊາ.

- ໃບມີ້ນສຳຫຼັບຕົບແຕ່ງ.

ວິທີເຮັດ:

Step1: ເຮັດນ້ຳສະລັດ,

- ເອົານ້ຳແຮັບປີ້ເມສໃສ່ລົງໃນຊາມຜະສົມ ຕາມດ້ວຍນ້ຳເຜີ້ງ ແລະງາຂາວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວປະໄວ້ກຽມຄຸກກັບໝາກໄມ້.

Step2: ຄຸກໝາກໄມ້ກັບນ້ຳສະລັດ.

- ເອົາເມລອນ ໝາກໂມ ອາງຸ່ນແດງ ແອັບປີ້ນຂຽວ ສະຕໍເບຮີ່ ຮາສເບີຮີ່ ແລະບູເບີຮີ່ ຈາກນັ້ນເອົານ້ຳສະລັດທີ່ກຽມໄວ້ແລ້ວຄຸກໃຫ້ເຂົ້າກັນກຽມຈັດເສີມໄດ້ເລີຍ.

Step2: ຈັດເສີບ.

- ຕັກສະລັກໝາກໄມ້ໃສ່ໃນໝ່ວຍເມລອນ ຫຼືຈານທີ່ເຮົາຕ້ອງ ຕົບແຕ່ງດ້ວຍໃບມີ້ນເທົ່ານີ້ກໍ່ໄດ້ສະລັດໝາກໄມ້ທີ່ດີຕໍ່ໃຈ ແລະແຄລຮໍຮີ່ຕ່ຳແລ້ວຈ້າ.

ສັ່ງຊື້ສີນຄ້າໄດ້ທີ: www.shopping-d.com

 

Previous article How to make crispy pork Hong Kong style
Next article ວິທີເຮັດແຊວມອນດອງຊີອີ້ວ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields