How to cook a perfect steak

How to cook a perfect steak

ສ່ວນຜະສົມ:

- ຊີ້ນສັນໃນງົວ ( Fillel ຫຼື Tenderloin ) ຍິ່ງໝາຍິ່ງດີຢ່າງນ້ອຍຄວາມໝາ 1ນີ້ວ.

- ເນີຍ 28,4ກລາມ.

- ໂຮສແມຮີ່.

- ກະທຽມ 4-5ກິບ.

- ເກືອ.

- ພິກໄທ.

ວິທີເຮັດ:

1,ທາດ້ານໝື່ງຂອງຕ່ອນສະເຕັກດ້ວຍເກືອ ແລະພິກໄທໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍໝ້ອຍໝື່ງແລ້ວໆ ຄ້ວມດ້ານນັ້ນລົງໃນໝໍ້ກະທະ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ຕ້ອງຕັ້ງໄຟຫຼັງຈາກນັ້ນໃສ່ເນີຍເຄີ່ງໝື່ງລົງໄປຂ້າງຕ່ອນສະເຕັກ ພ້ອມກັບໂຮສແມຮີ່ ແລະກະທຽມ2ກິບ.

2,ຕັ້ງໄຟ Medium Heat ອັນນີ້ສຳຄັນ ແລ້ວຕັ້ງເວລາໃນໂທລະສັບ 10ນາທີໃຫ້ລົດໄຟລົງໄດ້ທັນທີ.

3,ຈາກນັ້ນຄີບຕ່ອນສະເຕັກອອກຈາກໝໍ້ມາວາງໄວ້ ແລ້ວເຮັດຄວາມສະອາດໝໍ້ກະທະ.

4,ທາດ້ານໝື່ງຂອງຕ່ອນສະເຕັກດ້ວຍເກືອ ແລະພິກໄທແລ້ວ ຄ້ວມດ້ານທີ່ທາເກືອລົງໃນໝໍ້ກະທະ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ຕ້ອງຕັ້ງໄຟຫຼັງຈາກນັ້ນໃສ່ເນີຍພ້ອມກັບໂຮສແມຮີ່ ແລະກະທຽມ2ກິບລົງໄປຄືຂັ້ນຕອນທຳອິດ.

5,ພໍຮອດ 10ນາທີຍົກອອກຈາກເຕົາ ແລ້ວຕັກເນີຍທີ່ລະລາຍຮ້ອນໆ ລາດໃຫ້ທົ່ວຕ່ອນສະເຕັກທັງ2ດ້ານ.

6,ຄິບຕ່ອນສະເຕັກທີ່ກຽມເສີບໃສ່ຈານຖ້າຮອດ 10ນາທີ ແລ້ວຄ່ອຍໆຫັ່ນຕ່ອນສະເຕັກໃນຂະໝາດທີ່ສວຍງາມ.

ສັ່ງຊື້ສີນຄ້າອອນລາຍໄດ້ທີ່: www.shopping-d.com

Previous article ສູດເຂົ້າໝົມຫວານ (ເຂົ້າໝົມສາລີ)
Next article ຍຳຢໍ່ໝູ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields