Grilled Chicken Breast with Avocado

Grilled Chicken Breast with Avocado

ວັດຖຸດິບ:

- ໝາກອາໂວຄາໂດ 1ໝ່ວຍ.

- ເອີກໄກ່ຫຼອກໝັງ 250ກລາມ.

- ພິກໄທ 1/3ບ່ວງຊາ.

- ເກືອ Low Sodium  1/3ບ່ວງຊາ.

- ນ້ຳໝາກນາວ 1 1/2ບ່ວງໂຕະ.

- ພາສສະຮີ (ສຳຫຼັບຕົບແຕ່ງໝ້າ).

ວິທີ່ເຮັດ:

1.ເອົາເອີກໄກ່ມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວໆມັກດ້ວຍເກືອທີ່ມີໂຊດຽມຕ່ຳ ພິກໄທທັງ 2ດ້ານຄຸກເຂົ້າໃຫ້ເຂົ້າກັນພັກປະໄວ້.

2.ເອົາເອີກໄກ່ທີ່ມັກໄວ້ແລ້ວມາຈີ່ໃຊ້ໄຟປານກາງເລີຍ ເມື່ອໄກ່ສຸກເເລ້ວກັບດ້ານລະວັງຍ່າໃຫ້ໄໝ້.

3.ເມື່ອໄກ່ສຸກທັງ 2ດ້ານແລ້ວນຳຂື້ນໃສ່ຈານພັກປະໄວ້.

4.ເອົາໝາກອາໂວຄາໂດທີ່ກຽມໄວ້ມາປອກເປືອກອອກແລ້ວຜ່າເຄີ່ງ ຫັ່ນເປັນຕ່ອນສີ່ຫຼ່ຽມລູກເຕົາພໍດີຄຳ ບໍ່ໃຫ່ຍ ແລະບໍ່ນ້ອຍຈົນເກີນໄປ.

5.ເອົາເອີກໄກ່ຍ້າງທີ່ສຸກແລ້ວຈັດໃສ່ຈານ ຕາມດ້ວຍອາໂວຄາໂດທີ່ຫັ່ນໄວ້ວາງລົງເທິງເອີກໄກ່ຍ້າງເລີຍ ຈັດລຽງຕາມຄວາມສວຍງາມ.

6.ເອົານ້ຳໝາກນາວທີ່ກຽມໄວ້ລາດລົງໃຫ້ທົ່ວເລີຍຈ້າ ແລະໂຮຍເກືອໂຊດຽມຕ່ຳ ພິກໄທຍດຳຊ່ຳນີ້ກໍ່ເປັນອັນແລ້ວຮຽບຮ້ອຍຈ້າ.

7.ຕົກແຕ່ງດ້ວຍພາສສະຮີ່ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ນ່າຮັບປະທານແລ້ວຈ້າ.

ສາມາດສັ່ງຊື້ສີນຄ້າໄດ້ທີ: www.Shopping-d.com

Previous article Avocado Yogurt + Granola Low calorie, high fiber, good fat diet.
Next article Avocado Burger

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields