Dalgona Coffee

Dalgona Coffee

ສ່ວນຜະສົມ (ສຳຫຼັບ 1ຈອກ):

1.ກາເຟແບບຜົງ 2ບ່ວງກາເຟ.

2.ນ້ຳຕານຫຍ້າຫວານ 1,5ບ່ວງກາເຟ.

3.ນົມ 1ຈອກນ້ຳແຂງ 1ຈອກ.

ວິທີເຮັດ:

1.ເອົາຜົງກາເຟ ແລະນ້ຳຕານໃສລົງໃນຊາມ ແລະໃສ່ນ້ຳຮອ້ນນ້ອຍໝື່ງໃຊ້ຕະກໍ້ມືຕີເຂົ້ານຳກັນປະມານ 10ນາທີຈົນຟອງຂື້ນເປັນຄ້າຍໆວິບປີ້ງຄຮີມ ຈາກນັ້ນເອົານ້ຳແຂງໃສ່ຈອກພ້ອມໃສນົມສົດລົງ ຈາກນັ້ນເອົາວິບຄຮີມກາເຟມາໂປະດ້ານເທິງ ເທົ່ານີ້ກໍ່ໄດ້ກະເຟສະຕາຍເກົາຫຼີຢ່າງງ່າຍດາຍແລ້ວຈ້າ.

ສາມາດສັ່ງຊື້ສີນຄ້າໄດ້ທີ:www.Shopping-d.com

Previous article ວິທີເຮັດໄກ່ຕົ້ມນ້ຳປາ
Next article ວິທີເຮັດເປັດຕຸ໋ນເກົາລັດ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields