Caramel Custard

Caramel Custard

ສ່ວນຜະສົມ Caramel

- ນ້ຳຕານຊາຍ 140ກລາມ

- ນ້ຳລ້າ 90ກລາມ

- ນ້ຳຮ້ອນ 1ບ່ວງໂຕະ

ສ່ວນຜະສົມ Custard

- ນົມຈືດ 400ກລາມ

- ນົມຂົ້ນ 200ກລາມ

- ໄຂ່ໄກ່ 4ໝ່ວຍ

- ນ້ຳຕານຊາຍ 75ກລາມ

- ກີ່ນວັນນິລາ 1ບ່ວງຊາ

1.ເລີ່ມຕັ້ນດ້ວຍການເຮັດຄາຮາເມວກ່ອນເລີຍຈ້າ ໃສ່ນ້ຳຕານຊາຍ ແລະນ້ຳລົງໄປໃນໝໍ້ຕົ້ມດ້ວຍໄຟອ່ອນໆຈົນນ້ຳຕານເລີ່ມປ່ຽນສີທອງ ແລ້ວເລີ່ມມີກີ່ນໄໝ້ນ້ຳຕານໝ້ອຍໝື່ງເອົານ້ຳຮ້ອນເທລົງໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳຕານ.

2.ເທຄາຮາເມວລົງໃນຖ້ວຍພຸດດີ້ງທີ່ກຽມໄວ້ ປະໃຫ້ຄາຮາເມວເຊັດຕົວປະມານ 5ນາທີ.

3.ຕົ້ນນົມຂົ້ນຈືດ ແລະນົມຈືດດ້ວຍໄຟອ່ອນຈົນຝົດໝ້ອຍໝື່ງ.

4.ມາເຮັດຄັສຕາດກັນຕໍ່ເລີຍ ໃສ່ໄຂ່ໄກ່ 4ໝ່ວຍ ກີ່ນວັນນິລາ ແລະນ້ຳຕານຊາຍ ລົງໃນຊາມຜະສົມ ຕີຈົນເຂົ້າກັນພໍນົມຝົດແລ້ວ ຄ່ອຍໆເທລົງໃນຊາມຜະສົມແລ້ວຮີບຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ນຳມາຕອງໃຫ້ເປັນເນື້ອດຽວກັນ.

5.ຄາຮາເມວເຊັດຕົວແລ້ວເທຄາສຕາດລົງໄປ ປິດດ້ວຍເຈ້ຍຟອຍເທນ້ຳຮ້ອນລົງໃນຖາດນຳໄປອັບທີ່ອຸນຫະພູມ 135-140ອົງສາ ໃຊ້ໄຟເທິງ-ລຸ່ມ ຮອງດ້ວຍຖາດນ້ຳຮ້ອນ ປະມານ 1ຊົ່ວໂມງພໍອົບແລ້ວໆປະໃຫ້ເຢັນຈາກນັ້ນນຳໄປແຊ່ຕູ້ເຢັນ 5ຊົ່ວໄມງ.

6.ໃຊ້ບ່ວງຄ່ອຍໆ ກົດເນື້ອຄິສຕາດ ແລະຄ້ວມລົງໃນພາຊະນະໂດຍຄ່ອຍໆ ດັນຂອບໃຫ້ຫຼຸດອອກຈາກແກ້ວພີມດ້ວຍການສັ່ນ.

ສາມາດສັ່ງຊື້ສີນຄ້າໄດ້ທີ່: https://www.shopping-d.com/

Previous article ເມນູເງາະລອຍແກ້ວ
Next article ວິທີເຮັດຜັດປ້ຽວຫວານທະເລ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields