Avocado Smoothie

Avocado Smoothie

ສ່ວນຜະສົມ:

1.ອາໂວຄາໂດ (ຕາມມັກ)

2.ນ້ຳແຂງ (ຕາມມັກ)

ວິທີເຮັດ:

1.ເອົາອາໂວຄາໂດມາຜ່າເອົາເມັດອອກ ແລ້ວປອກເປືອກຊອຍເປັນຕ່ອນນ້ອຍ.

2.ເອົາອາໂວຄາໂດກັບນ້ຳແຂງ ມາໃສ່ໃນໂຖປັ່ນຈົນນຽນ.

3.ຈາກນັ້ນເທອາໂວຄາໂດປັ່ນໃສ່ຈອກເສີບໄດ້ເລີຍຈ້າ.

#ປະໂຫຍດຂອງອາໂວຄາໂດກໍ່ຈະມີ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດໂລກປາກນົກກະຈອກ,ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະລົດຄວາມສ່ຽງຂອງໂລກມະເຮັງ,ຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍ,ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີຜິວພັນທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ,ຊ່ວຍຄົງຄວາມອ່ອນເຍົາໄດ້ເປັນຍ່າງດີ,ຊ່ວຍເລັ່ງການປົ່ງຂອງເສັ້ນຜົມ,ຊ່ວຍບຳລຸງ ແລະຮັກສາສາຍຕາ,ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະລົດຄວາມຖີ່ຂອງການເກີດໂລກໝືນຊາ,ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດໂລກເລືອດອອກຕາມແຂ້ວ ແລະລົດນ້ຳໜັກໂຕ,ລົດລະດັບໄຂມັນຊະນິດເຫຼວ.

ສາມາດສັ່ງຊື້ໄດ້ທີ່: www.Shopping-d.com

Previous article Avocado Burger
Next article Avocado Fried Egg

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields