Avocado Burger

Avocado Burger

ສ່ວນຜະສົມ:

- ຊີ້ນໄກ່ ຊີ້ນໝູ ຫຼີຊີ້ນງົວບົດ.

- ໝາກອາໂວຄາໂດ.

- ຂະໝົມປັງເບີເກີ້.

- ຜັກສະລັດ ໝາກເລັ່ນ ຫຼືຜັກອື່ນໆຕາມໃຈມັກ.

- ຊີສ.

- ອໍຮິກາໂນ່.

- ພຮິກໄທ.

- ຊ໋ອດຫອຍນາງລົມ.

- ກະທຽມສັບ.

- ແປ້ງທອດກອບ.

ວິທີເຮັດ:

1.ເອົາຊີ້ນທີ່ເຮົາກຽມໄວ້ໃສ່ແປ້ງທອດກອບ ປຸງລົດດ້ວຍ ພິກໄທ ຊ໋ອດຫອຍນາງລົມ ກະທຽມ ອໍລິກາໂນ່ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລະປັ້ນເປັນກ້ອນເບີເກີ້.

2.ຕັ້ງໝໍ້ກະທະ ເປີດໄຟຮ້ອນແບບປານກາງ ໃສ່ນ້ຳມັນພືດລົງໄປເອົາຂີ້ນທີ່ເຮົາປັ້ນເປັນເບີເກີ້ລົງໄປທອດໃຫ້ສຸກ.

3.ເອົາຂະໝົມປັງເບີເກີ້ມາຈີ່ກັບໝໍ້ກະທະໃຫ້ມີກີ່ນຫອມ.
4.ຊອຍໝາກອາໂວຄາໂດເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆພໍເໝາະ.

5.ເມື່ອສ່ວນປະກອບທຸກຍ່າງພ້ອມແລ້ວ ເອົາຜັກສະລັດ ໝາກເລັ່ນ ຫຼືຜັກອື່ນໆທີ່ກຽມໄວ້ ວາງລົງໃສ່ຂະໝົມປັງ ຕາມດ້ວຍຊີ້ນເບີເກີ້ ແລະທ໋ອບປີ້ງອາໂວຄາໂດທີ່ກຽມໄວ້ກໍ່ເປັນອັນແລ້ວຈ້າ.

6.ສາມາດກີນຄູ່ກັບຊ໋ອດມາຍອງເນັສທີ່ທ່ານມັກໄດ້ເລີຍຈ້າ.

ສາມາດສັ່ງຊື້ສີນຄ້າໄດ້ທີ່: www.Shopping-d.com

Previous article Grilled Chicken Breast with Avocado
Next article Avocado Smoothie

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields