ໝູຕຸ໋ນສະຕາຍສະເປນ

ໝູຕຸ໋ນສະຕາຍສະເປນ

ສ່ວນປະສົມ:

- ນ້ຳມັນຮຳເຂົ້າ 3+3ບ່ວງໂຕະ.

- ສັນໃນໝູ 1ກິໂລ.

- ວາຍແດງ 165ມິລິລິດ.

- ກະທຽມ 6ກີບ.

- ໃສ້ກອກໂຊລິໂຊ 150ກລາມ.

- ສະໂມກປາປິກ້າ 2ບ່ວງຊາ.

- ນ້ຳຊຸບໄກ່ 2ຖ້ວຍ.

- ອໍລິກາໂນແຫຼ້ງ 2ບ່ວງໂຕະ.

- ຫອມຫົວໃຫ່ຍຊອຍລູກເຕົ໋າ 200ກລາມ.

- ໂຮສແມລີ່ແຫຼ້ງ 1ບ່ວງໂຕະ.

- ຊ໋ອສໝາກເລັ່ນເຂົ່ມຂົ້ນ 2ບ່ວງໂຕະ.

- ໝາກເລັ່ນບົດກະປ໋ອງ 400ກລາມ.

- ນ້ຳສົ້ມສາຊູວາຍແດງ 60ມິລິລິດ.

- ນ້ຳຕານຊາຍ 1ບ່ວງໂຕະ.

- ໝາກກອກດອກດຳ 100ກລາມ.

- ເກືອປຸງລົດ.

- ພິກໄທປຸງລົດ.

- ພາສສະຮີ່ (ສັບ) ໂຮຍໝ້າ.

ວິທີເຮັດ:

1,ກຽມສ່ວນປະກອບທີ່ໃຊ້ຊອຍໝູເປັນລູກເຕົ໋າ ສັບຫຼອມກະທຽມປະໄວ້.

2,ຕັ້ງໝໍ້ກະທະໃສ່ນ້ຳມັນຮຳເຂົ້າລົງໄປ 3ບ່ວງໂຕະ ພໍນ້ຳມັນຮ້ອນດີກໍ່ໃສ່ໝູທັງໝົດລົງໄປ ພໍເນື້ອໝູປ່ຽນສີອອກນ້ຳຕານອ່ອນ ປຸງລົດດ້ວຍເກືອ ແລະພິກໄທ ແຍກອອກມາພັກໄວ້ໃສ່ວາຍແດງລົງໄປ.

3,ກຽມໝໍ້ໝ່ວຍໄໝ່ກົ້ນໝາ ໃສ່ນ້ຳມັນທີ່ເຫຼືອລົງໃນໝໍ້ຜັດຫອມສັບ 4ນາທີ ໃສ່ກະທຽມສັບໃສ້ກອກໂຊລິໂຊ ປາປິກ້າ ອໍຮິກາໂນ ໂຮສແມລີ່ ແລະຊ໋ອສໝາກເລັ່ນເຂົ່ມຂົ້ນລົງໄປພ້ອມກັບໝາກເລັ່ນບົດກະປ໋ອງ ແລະນ້ຳຊຸບໄກ່ ພໍຝົດກໍ່ປິດຝາລົດໄຟຄ້ຽວເປັນເວລາ 1ຊົ່ວໂມງ.

4,ລະຫວ່າງຄ້ຽວໝູນຳນ້ຳຕານຊາຍໃສ່ໝໍ້ຕັ້ງໄຟ ພໍນ້ຳຕານລະລາຍໃຫ້ຄ້ຽວຕໍ່ໃຫ້ເປັນຄ່ຮາເມວ ໃສ່ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູລົງໄປຄ້ຽວຕໍ່ອີກ 3ນາທີ.

5,ພໍຄົບ 1ຊົ່ວໂມງເປີດຝາໃສ່ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູຫວານ ແລະໝາກກອກລົງໄປຄ້ຽວຈົນໝູນຸ່ມຂື້ນປະມານ 20ນາທີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດຝາກ່ອນເສີບ ໂຮຍດ້ວຍພາສສະຮີ່ສັບກີນກັບເຂົ້າຮ້ອນໆ.

ສັ່ງຊື້ສີນຄ້າອອນລາຍໄດ້ທີ່: Shopping-d.com

Previous article ພະແນງປາດໍຮີ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields