ເມນູບວດສາລີໝາກພ້າວອ່ອນ

ເມນູບວດສາລີໝາກພ້າວອ່ອນ

ເມນູຂອງຫວານມັນກົມກ່ອມ ຄົນທີ່ມັກກີນກະທິບໍ່ຄວນພາດ.

ສ່ວນຜະສົມ: 

1,ສາລີໝຶ້ງສຸກ.

2,ໝາກພ້າວອ່ອນ.

3,ຫົວກະທິ+ນົມສົດ.

4,ນ້ຳຕານ+ເກຶອ.

ວິທີເຮັດ:

1,ຜະສົມຫົວກະທິ ແລະນົມສົດໃຫ້ເຂົ້າກັນເຮັດໄຟປານກາງ ໃສ່ສາລີລົງໄປຄ່ອຍຄົນຍ່າໃຫ້ຟົດບົວະໆ ເຕີມນ້ຳຕານ ແລະເກືອເລັກນ້ອຍຊືມລົດຊາດຕາມມັກ.

2,ໃສ່ໝາກພ້າວອ່ອນລົງໄປຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ປ່ອຍໃຫ້ຟົດຄ່ອຍໆອີກເທື່ອໝຶ່ງປິດໄຟຕັກໃສ່ຖ້ວຍເສີບໄດ້ເລີຍຈ້າ.

ເລືອກຊື້ສີນຄ້າອອນລາຍໄດ້ທີ່: www.Shopping-d.com

Previous article ພະແນງປາດໍຮີ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields