ສະປາເກັສຕີ້ເບຄອນນ້ຳແດງ

ສະປາເກັສຕີ້ເບຄອນນ້ຳແດງ

ວັດຖຸດິບຊ໋ອສເບຄອນນ້ຳແດງ:

- ເບຄອນ 1/3ຖ້ວຍ (ຊອຍຕາມມັກ).

- ຫອມບົ່ວໃຫ່ຍ 1/2ຖ້ວຍ (ຫັ່ນເປັນລູກເຕົ໋າ).

- ມາກເລັ່ນ 1ຖ້ວຍ (ຫັ່ນເປັນລູກເຕົ໋າ).

- ຊ໋ອສມາກເລັ່ນ 1/2ຖ້ວຍ.

- ກະລົດ 1/2ຖ້ວຍ (ຫັ່ນເປັນລູກເຕົ໋າ).

- ກະທຽມສັບລະອຽດ 1/2ບ່ວງໂຕະ.

- ນ້ຳລ້າ 1ຖ້ວຍ.

- ເກືອ 1ບ່ວງໂຕະ.

- ພິກໄທປົ່ນ 1/4ບ່ວງຊາ.

- ເນີຍໝ້ອຍໝື່ງ.

- ໃບບົວລະພາ (ຕາມມັກ).

ເສັ້ນສະປາເກັສຕີ້:

ເສັ້ນສະປາເກັສຕີ້ 175ກລາມ.

- ເກືອ 1/2ບ່ວງໂຕະ.

- ນ້ຳຜິກເຜົາ 1ບ່ວງໂຕະ.

- ນ້ຳລ້າ.

- ນ້ຳມັນພືດ.

ວິທີເຮັດ:

1,ໃສເນີຍລົງໃນໝໍ້ກະທະ ຜັດຫົວຫອມໃຫ່ຍ+ກະທຽມສັບ (ສັງເກດຫົວຫອມເລີ່ມໃສ).

2,ໃສ່ເບຄອນ+ກະລົດ ຜັດຈົນກວ່າເບຄອນເລີ່ມກຽບແລະແຫຼ້ງ.

3,ຈາກນັ້ນໃສ່ໝາກເລັ່ນ+ຊ໋ອສໝາກເລັ່ນ+ເກືອ+ນ້ຳລ້າ ຄ້ຽວຈົນກວ່ານ້ຳຈະເລີມຂົ້ນ ແລະເປັນເນື້ອດຽວກັນ (ປະມານ 15-20ນາທີ).

4,ປິດໄຟໃສ່ພິກໄທໝ້ອຍ1 ໃສ່ໃບບົວລະພາຄົນໆ ໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວໆ ສຳຫຼັບຊ໋ອສເບຄອນນ້ຳແດງ.

5,ມາຕໍ່ກັນທີ່່ຕົວເສັ້ນສະປາເກັສຕີ້ກັນເລີຍ ຕົ້ມເສັ້ນສະປາເກັສຕີ້ໃຫ້ສຸກ ຯສ່ວນໃຫ່ຍໃຊ້ເວລາ 8-10ນາທີ ຕາມທີ່ຂ້າງຊອງເເນະນຳ) ໃສ່ເກືອລົງໄປໃນນ້ຳທີ່ຕົ້ມເສັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນມີລົດຊາດຫຼາຍຂື້ນ.

6,ໃສ່ນ້ຳມັນພືດລັງໃນໝໍ້ກະທະປະໃຫ້ຮ້ອນໃສນ້ຳຜິກເຜົາ ຈຽວໃຫ້ຫອມໃສ່ໃສ້ກອກ ແລ້ວຕາມດ້ວຍເສັ້ນສະປະເກັສຕີ້ທີ່ຕົ້ມສຸກຄຸກໃຫ້ທົ່ວ.

7,ເສັ້ມພ້ອມແລ້ວກໍ່ລາດດ້ວຍນ້ຳຊ໋ອດເບຄອນນ້ຳແດງລົງໄປ ຄຸກເຄົ້າໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ.

8,ມ້ວນເສັ້ນໃສ່ຈານເບົາໆ ໂຮຍໆ້າດ້ວຍໃບບົວລະພາໆ້ອຍໆໝື່ງກໍ່ພ້ອມເສີມໄດ້ເລີຍ.

ສັ່ງຊື້ສີນຄ້າໄດ້ທີ່: Shopping-d.com

Previous article ພະແນງປາດໍຮີ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields