ບົວລອຍແກ້ວໝາກພ້າວອ່ອນ

ບົວລອຍແກ້ວໝາກພ້າວອ່ອນ

ສ່ວນຜະສົມ:

- ນ້ຳດອກອັນຊັນ 1ຖ້ວຍຕວງ.

- ແປ້ງມັນຕົ້ນ 2ຖ້ວຍຕວງ.

- ແປ້ງມັນຕົ້ນ 8ບ່ວງໂຕະ ( ສຳຫຼັບຕອນເຮັດສ່ວນນ້ຳຫວານ).

- ນ້ຳຕານຊາຍ 1ຖ້ວຍໂຕະ.

- ເກືອປົ່ນ 1ບ່ວງຊາ.

- ກະທິ 2ຖ້ວຍຕວງ.

- ເນື້ອໝາກພ້າວອ່ອນ.

- ນ້ຳໝາກນາວໝ້ອຍໝື່ງ.

- ນ້ຳລອຍດອກມະລິ 4ຖ້ວຍຕວງ ( ຫຼືກີ່ນມະລິແບບຂວດກະໄດ້ ).

ວິທີເຮັດ:

1,ໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດໃຫ້ລ້າງດອກອັນຊັນໃຫ້ສະອາດ ຈາກນັ້ນນຳມາຕຳໃຫ້ລະອຽດແລ້ວນ້ຳໄປຕອງ ໃສ່ນ້ຳໝາກນາວລົງໄປໝ້ອຍໝື່ງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສີມ່ວງຂື້ນ ຈາກນັ້ນນຳໄປຕົ້ມໃຫ້ຟົດແລ້ວເທໃສ່ແປ້ງມັນຕົ້ນທີ່ເຮົາກຽມໄວ້ ເມື່ອເທລົງແລ້ວໃຊ້ໄມ້ພາຍຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວໃຊ້ມືນວດ.

2,ນຳແປ້ງທີ່ໄດ້ໄປປັ້ນຍາວໆ ແລ້ວຕັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ຈາກນັ້ນນຳແປ້ງໄປຕົ້ມໃນນ້ຳໃຫ້ຟົດ ເມື່ອແປ້ງລອຍຂື້ນຄືສຸກແລ້ວໃຫ້ຕັກອອກມາປະໄວ້ໃນນ້ຳລ້າ.

3,ສ່ວນຕໍ່ໄປຄືໃຫ້ນຳແປ້ງມັນຕົ້ນມາຜະສົມກັບນ້ຳຕານຊາຍ ນ້ຳລອຍດອກມະລິຄົນໃຫ້ລະລາຍແລ້ວນຳໄປຕັ້ງເທິງເຕົາໄຟຖ້າໃຫ້ແປ້ງສຸກ ຈາກນັ້ນນຳສ່ວນຂອງແປ້ງທີ່ເຮົາຕົ້ມແລ້ວປະໄວ້ມາໃສ່ຖ້າໃຫ້ຟົດອີກຮອບແລ້ວປິດໄຟ.

4,ໃນສ່ວນນ້ຳກະທິນັ້ນໃຫ້ນຳກະທິໃຫ້ເກືອປົ່ນຕັ້ງເທິງເຕົາໄຟເຮັດໄຟອ່ອນໆ ພໍໃຫ້ອຸ່ນບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຟົດຖ້າຕົ້ມໄປຕົ້ນໄປດົນດຽວກະທິຈະແຕກມັນ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຈໄດ້ບົວລອຍພ້ອມເລີມແລ້ວຈ້າ.

ເລືອກຊື້ສີນຄ້າອອນລາຍຜ່ານ: www.Shopping-d.com

Previous article ພະແນງປາດໍຮີ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields