ຊຸບໄກ່ມັກກະໂລນີ

ຊຸບໄກ່ມັກກະໂລນີ

ວັດຖຸດິບ:

- ມັກກະໂລນີຕົ້ມສຸກ 300ກລາມ.

- ຊຸບໄກ່ກ້ອນ 1ກ້ອນ.

- ໄຂ່ໄກ່ 3ໝ່ວຍ.

- ກຸ້ງສົດ 13ໂຕ.

- ກະລົດຊອຍ 2ໝ່ວຍ.

- ເກືອ 2ບ່ວງຊາ.

- ພິກໄທປົ່ນ 1ບ່ວງຊາ.

- ນ້ຳລ້າ 2ລິດ.

- ຫອມປ້ອມສຳຫຼັບຕົບແຕ່ງ.

ວິທີເຮັດ:

1.ຕົ້ມນ້ຳຊຸບ: ຕັ້ງໝໍ້ໃສ່ນຳລົງໄປ ໂດຍໃຊ້ໄຟປານກາງເມື່ອນ້ຳເລີ່ມຝົດແລ້ວໃຫ້ໃສ່ຊຸບໄກ່ກ້ອນລົງໄປຕາມດ້ວຍເກືອ ແລະພິກໄທ.

2.ໃສ່ກະລົດຊອຍລົງໄປຕົ້້ມຈົນກະລົດສຸກ.

3.ໃສ້ກຸ້ງ+ເຮັດໄຂ່ຂົ້ນ:ຈື່ງຄ່ອຍໃສກຸ້ງລົງໄປ ຈາກນັ້ນເອົາໄຂ່ຂົ້ນມາເທລົງຕະແກງ ແລ້ວວົນຈະແກງໃຫ້ໄຂ່ໄຫລເປັນເສັ້ໜລົງໃນໝໍ້ ຈາກນັ້ນໃຊ້ທັບພີຄົນນ້ຳຊຸບເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕິດກັນ.

4.ໃສ່ມັກກະໂລນີຕົ້ມສຸກລົງໄປໃນໝໍ້ ຖ້າໃຫ້ນ້ຳຝົດອີກເທື່ອ1ກໍ່ຍົກລົງຈາກເຕົາໄດ້ເລີຍຈ່າ.

5.ຈັດເສີບ:ຕັກຊຸບໄຂ່ມັກກະໂລນີໃສ່ລົງໃນຖ້ວຍ ຕົກແຕ່ງດ້ວຍຫອມປ້ອມເທົ່ານີ້ກໍ່ພ້ອມເສີບໃຫ້ລູກໆແລ້ວຈ່າ.

ສາມາດສັ່ງຊື້ສີນຄ້າໄດ້ທີ່: www.shopping-d.com

 

Previous article ວິທີເຮັດແຊວມອນດອງຊີອີ້ວ
Next article ວິທີເຮັດໝູກອບ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields