ຂະໝົມປັງ Toast ideas

ຂະໝົມປັງ Toast ideas

ໃຜວ່າອາຫານຄຮີນເຮັດງ່າຍຈະມີແຕ່ອາຫານມື້ໝັກ ເພາະຂະໝົມຫວານແບບຄຮີນໆ ກໍ່ມີຄືກັນຂະໝົມປັງ Toast  ທີ່ເຮົານຳສູດມາຝາກມື້ນີ້ຕ້ອງຖືກໃຈຄົນມັກເນີຍຖົ່ວ ແລະຊ໋ອກໂກແລັດ ທີ່ເປັນອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍໄຟເບີຈາກໂຮວີສ ແລະໝາກໄມ້ ອຸດົມໄປດ້ວຍໂປຕີນຈາກໝາກໄມ້ສົດນຳອີກ.

ສ່ວນຜະສົມ:

1,ຄຮີມຊີສ 1ບ່ວງໂຕະ.

2,ເນີຍຖົ່ວ (ຕາມມັກ).

3,ນ້ຳເຜີ້ງໝ້ອຍໝື່ງ.

4,ຜົງໂກໂກ້ 1ບ່ວງໂຕະ.

5,ກີ່ນວັນນິລາ 1ບ່ວງຊາ.

6,ຂະໝົມປັງໂຮວີສ (ຕາມມັກ).

7,ໝາກໄມ້ສົດ (ຕາມມັກ).

8,ທັນຍາພືດ (ຕາມມັກ).

ວິທີເຮັດ:

1,ຜະສົມຄຮີມຊີສ,ເນີຍຖົ່ວ,ຜົງໂກໂກ້,ນ້ຳເຜີ້ງ ແລະກີ່ວັນນິລາໃຫ້ເຂົ້າກັນ.

2,ນຳສ່ວນຜະສົມຄຮີມຊີສ ທາລົງເທີງຂະໝົມປັງໂຮວີສ.

3,ຕົກແຕ່ງດ້ວຍໝາກໄມ້ສົດ ແລະທັນຍາພືດ.

Previous article ພະແນງປາດໍຮີ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields