How to Young Coconut Smoothie

How to Young Coconut Smoothie

ສ່ວນຜະສົມ (ສຳຫຼັບ 2ຈອກ):

- ນ້ຳໝາກພ້າວອ່ອນ 1ຖ້ວຍຕວງ.

- ເນື້ອໝາກພ້າວອ່ອນ 1/4ຖ້ວຍຕວງ.

- ກະທິ 1-2ບ່ວງໂຕະ.

- ນ້ຳເຊື່ອມ 1/4ຖ້ວຍຕວງ.

- ນ້ຳແຂງບົດ 2ຖ້ວຍຕວງ.

- ເນື້ອໝາກພ້າວອ່ອນ ແລະໝາກພ້າວອົບເເຫຼ້ງສຳຫຼັບຕົບແຕ່ງ.

ວິທີເຮັດ:

1.ເອົານ້ຳແຂງ ກະທິ ນ້ຳເຊື່ອມ ແລະນ້ຳໝາກພ້າວປັ່ນເຂົ້ານຳກັນຈົນເນື້ອນຽນລະອຍດ ໃສ່ໝາພ້າວອ່ອນ ປັ່ນອີກເທື່ອພໍໃຫ້ແຫຼກ.

2.ເທໃສ່ແກ້ວ ຕົບແຕ່ງດ້ວຍເນື້ອໝາກພ້າວອ່ອນແລະໝາກພ້າວອົບແຫຼ້ງ (ຕົບແຕ່ງຕາມມັກ).

ສາມາດສັ່ງຊື້ສີນຄ້າໄດ້ທີ: wwwShopping-d.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ How to make Papaya Smoothie
ບົດຄວາມຖັດໄປ Tom Yum Kung with Young Coconut

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* Required fields