How to make Papaya Smoothie

ວິທີເຮັດໝາກຫຸ່ງສຸກ

ເຊດ:

- ໝາກຫຸ່ງສຸກ 500 ກີບ.

- ຄຸກ 1/2 ຊູຊາ.

- ໃນຊ່ວງເວລາ 4 ປີຊາ.

- ເຊື່ອມຕໍ່ 3 รุນ.

- ບົດຂ່າວລື 1 ສະບັບ.

- ສິບຫ້າ.

ເຮັດໄດ້:

໑.

໒.

3. ພາຍໃນຫ້ອງໂຖງຂອງຖັດໄປ.

4.ເທ້ໆ ເສີບໆໆໆ.

ບໍລິຫານງານໄດ້ທີ່: www.Shopping-d.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ເມນູເຊົ້າແດດ
ບົດຄວາມຖັດໄປ ວິ​ທີ​ການ Smoothie ຫມາກ​ພ້າວ​ອ່ອນ​

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ