ແກງຈືດໝາກແຕງຍັດໄສ້

ແກງຈືດໝາກແຕງຍັດໄສ້

ສ່ວນປະສົມ:

- ໝາກແຕງ.

- ໝູສັບ.

- ຫອມບົ່ວໃບ+ຫອມປ້ອມ.

- ຜົງປຸງລົດ.

- ກະທຽມສັບ.

- ຊີອີ້ວຂາວ.

- ພິກໄທປົ່ນ.

- ຊຸບກ້ອນ.

ວິທີເຮັດ:

1,ລ້າງ ແລະປອກເປືອກໝາກແຕງອອກໃຫ້ໝົດ ຕັດເຄີ່ງແລ້ວເອົາແກ່ນໝາກແຕງອອກ ແລ້ວລ້າງນ້ຳອີກເທື່ອໝື່ງ.

2,ປອກເປືອກກະທຽມແລ້ວສັບໃຫ້ລະອຽດ ຈາກນັ້ນຜະສົມກັບໝູສັບຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ເມື່ອໝູກັບກະທຽມເຂົ້າກັນດີແລ້ວປຸງລົດດ້ວຍຊີອີ້ວຂາວ ແລະພິກໄທປົ່ນ.

3,ເອົາໝູສັບຍັດເຂົ້າໃນໝາກແຕງໃຫ້ງາມລະວັງ ຍ່າຍັດແຮງດຽວໝາກແຕງຈະແຕກ.

4,ຕັ້ງໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳພໍປະມານ ພໍນ້ຳຟົດຈື່ງຄ່ອຍໃສ່ຊຸບກ້ອນລົງໄປ.

5,ຖ້າໃຫ້ນ້ຳຝົດອີກເທື່ອໝື່ງຈື່ງໃສ່ໝາກແຕງທີ່ຍັດໄສ້ລົງໄປຕົ້ມ ຕົ້ມດ້ວຍໄຟອ່ອນໆຈົນໝາກແຕງຍັດໄສ້ຈະສຸກປຸງລົດຕາມມັກ.

6,ເມື່ອໝາກແຕງເລີ່ມອ່ອນໄດ້ທີ່ແລ້ວ ກ່ອນຈະປິດໄຟໃສ່ຫອມບົ່ວໃບ ແລະຫອມປ້ອມລົງໄປ.

ສັ່ງຊື້ສີນຄ້າອອນລາຍໄດ້ທີ່: Shopping-d.com 

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ເມນູພະແນງປາດໍຮີ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* Required fields