ສູດແກງເຜັດໄກ່

ສູດແກງເຜັດໄກ່

     ສູດແກງເຜັດໄກ່ກີນກັບເຂົ້າ ຫຼືກີນກັບເຂົ້າປຸ້ນກໍ່ແສນຈະແຊບຖືກປາກ ຂັ້ນຕອນການເຮັດກໍ່ງ່າຍ.

ສ່ວນປະສົມ:

- ເນື້ອໄກ່ຊອຍພໍດີຄຳ 300ກລາມ.

- ນ້ຳໃຈແກງເຜັດ 2ບ່ວງໂຕະ.

- ຫົວກະທິ 1ຖ້ວຍ.

- ຫາງກະທິ 1ຖ້ວຍ.
- ໝາກເຂືອເປາະຂາວ 5ໝ່ວຍ (ຊອຍຕາມມັກ).

- ໝາກແຂ່ງ 1ກຳມື.

- ໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າ 2ໝ່ວຍ (ຊອຍບາງໆ).

- ໃບຂີ້ຫູດຈີກ 2-3ໃບ.

- ໃບບົວລະພາ 1ຍິບມື.

- ນ້ຳປາ 2-3ບ່ວງໂຕະ.

- ນ້ຳຕານຊາຍ 1ບ່ວງຊາ.

ວິທີເຮັດ:

1,ຕັ້ງໝໍ້ກະທະໄຟຮ້ອນປານກາງໃສ່ຫົວກະທິລົງໄປ ຄ້ຽວຈົນກະທິແຕກມັນໃສ່ພິກແກງລົງໄປຜັດໃຫ້ຫອມ.

2,ໃສ່ຫາງກະທິລົງໄປຜັດພໍໄກ່ເລີ່ມຕຶ່ງ ແລະນ້ຳແກງເຜັດຊືມເຂົ້າເນື້ອໄກ່.

3,ໃສ່ຫາງກະທິລົງໄປຄົນພໍເຂົ້າກນ ປັບເປັນໄຟຮ້ອນ.

4,ພໍນ້ຳແກງເລີ່ມຟົດປຸງລົດດ້ວຍນ້ຳປາ ແລະນ້ຳຕານຕົ້ມຈົນສຸກ.

5,ໃສ່ໝາກເຂຶອເປາະຂາວ ແລະໝາກແຂ່ງຄົນພໍເຂົ້າກັນ.

6,ຖ້າໃຫ້ໝາກເຂືອເປາະ ແລະໝາກແຂ່ງສຸກໃສ່ໃບຂີ້ຫູດ ແລະໝາກເພັດຊີ້ຟ້າລົງໄປຄົນພໍເຂົ້າກັນໃສ່ບົວລະພາລົງໄປ ກົດພໍຈົມນ້ຳແກງປິດໄຟທັນທີ.

7,ຕັກໃສ່ຖ້ວຍພ້ອມເສີບ.

ສັ່ງຊື້ສີນຄ້າອອນລາຍໄດ້ທີ່: www.shopping-d.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ເມນູພະແນງປາດໍຮີ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* Required fields