ປາທອດເທີຮິຍາກິຜັກ4ສະຫາຍ

ปาฐกไส เกลี้ยง 4 ສະຫາຍ

ຄຸນສົມບັດ:

- ຍາກໜ້ອຍ (ມັກ).

- ດອກຈຳປີ.

- ພືດສວນ.

-ໝາກອຶ.

- ກະເປົ໋າ.

- ຊ ອ໋ບອ໊ອດ ເຕີໄລຍະ.

- ໄທ.

- ປາຍຜົມ.

- ນ.

ເຮັດໄດ້:

1, ມັກປາຕີ້ ຊູ້ເປີ້ປີດ ແລະ ໄທ ປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມ 15 ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈຸດພິເສດທີ່ສະດວກທີ່ສຸດ.

2.

3, ວາງໄວ້ວ່າກະດ້າງໃສ່ກະດ້າງໄປໃນຂອບເຂດກຳນົດການລົງທືນໄປໃຫ້ສຸກຂະພາບ2.

4.

ປະໂຫຍດທີ່ເຮັດໄດ້: www.Shopping-d.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ວິທີການສະຫຼັດຫມາກ

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ