5 ອາຫານແກ້ອາການສາວໄວທອງ

5 ອາຫານແກ້ອາການສາວໄວທອງ

ຜູ້ຍິງເຮົາ ເມື່ອອາຍຸສູ່ໄວທອງກໍ່ມີຫຼາຍອາການທີ່ຕ້ອງຮັບມື ທັງຫງຸດງິດງ່າຍ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ໃຈສັ່ນ, ເມື່ອຍງ່າຍ, ຜີວໝັງແຫ້ງ,  ກະດູກຜອ່ຍ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍອາຫານກີນຮໍໂມນທີ່ແພດໃຫ້ກໍ່ຈະທຸເລົາອາການໄດ້ ແຕ່ກີນຕໍ່ເນື່ອງກໍ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ດັ່ງນັ້ນຍ່າຊ້າເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບ 5 ອາຫານແກ້ອາການຫຼັກໆ ຂອງໄວທອງກັນດີກວ່າ.

  1. ກຸ່ມອາຫານແກ້ອາການປະຈໍາເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິຫຼືບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ

ຮ່າງກາຍເຂົ້າຊ່ວງສູ່ໄວໝົດປະຈຳເດືອນ ຮ່າງກາຍມັກຂາດສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຜະລິດເມັດເລືອດແດງ ຈິ່ງຈຳເປັນກີນອາຫານທີ່ມີສານສຳຄັນດ່ງນີ້:

ວິຕາມີນເອ: ມີຫຼາຍໃນຜັກໃບຂຽວ, ໝາກໄມ້ສີເຫືອງ ແລະ ປາ ( ເລືອກປາທີ່ໄຂມັນຕໍ່າ )

ວິຕາມີນບີຄອມເພັກ: ມີຫຼາຍໃນເຂົ້າກໍ່າ, ຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ຖົ່ວເຫືອງ

ວິຕາມີນຊີ: ມີຫຼາຍໃນຝຮັ່ງ, ໝາກ້ຽງ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ມີລົດສົ້ມ

ໃບໂອລາໂວນອຍ: ມີຫຼາຍໃນຜັກໃບຂຽວ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ມີລົດສົ້ມ

ເຫຼັກ: ໄດ້ຈາກການກີນທັນຍາພືດ, ຖົ່ວ, ຜັກສີສົ້ມ ແລະ ປາ

  1. ກຸ່ມອາຫານກະດູກຜອ່ຍ

ປັນຫາກະດູກຜອ່ຍ ເປັນປັນຫາໃຫ່ຍທີ່ຜູ້ຍິງເຂົ້າສູ່ໄວທອງຫຼາຍຄົນຕ້ອງເຈີ ໂດຍເຮົາມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສານສຳຄັນທີ່ຄວນໄດ້ຮັບ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສານ.

ວິຕາມີນດີ: ມີຫຼາຍໃນອາຫານປະເພດປາ ນ້ຳມັນຕັບປາ ຍັງໄດ້ຈາກການຮັບແສງແດດຕອນເຊົ້າ

ແຄວຊ້ຽມ: ມີຫຼາຍຢູ່ໃນທັນຍາພືດຄືງາ ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກຖົ່ວເຫຼືອງເຊັ່ນ: ເຕົ້າຮູ້, ຟອງເຕົ້າຮູ້ປາ ແລະ ຜັກໃບຂຽວ, ໂຍເກີດຕ່າງໆ

ສັງກະສີ: ຢູ່ໃນອາຫານປະເພດປາທະເລ ເມັດໝາກອຶ,ເມັດໝາກໂມ, ຖົ່ວຮິສົງ ແລະ ງາ

ແມັກນີຊ້ຽມ: ມີຫຼາຍໃນຜັກໃບຂຽວ, ທັນຍາພືດ, ຖົ່ວ ແລະ ເຂົ້າກກໍ່າ

  1. ກຸ່ມອາຫານແກ້ອາການຮ້ອນວູບວາບ

ອາການນີ້ກວນໃຈແມ່ຍິງທີ່ເຂົ້າສູ່ໄວທອງສ່ວຍໃຫ່ຍ ເນື່ອງຈາກມັກເກີດຂື້ນຢ່າງຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍຕົວຫງຸດງິດງ່າຍ ແຕ່ມື້ນີ້ມີຄຳແນະນຳເລື່ອງສານອາຫານທີ່ຄວນກີນມາຝາກ.

ວິຕາມີນອີ: ມີຫຼາຍໃນນ້ຳມັນຕັບປາ, ນ້ຳມັນຈາກພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ ທີ່ຜ່ານການສະກັດເຍັນ ຄືກັບນ້ຳມັນເມັດຊາ, ນ້ຳມັນໝາກກອກ, ນ້ຳມັນອາໂວກາໂດ້ ເປັນຕົ້ນ

ໃບໂອລາໂວນອຍ: ຢ່າງທີ່ບອກໄປແລ້ວຂ້າງຕົ້ນວ່າ ມີຫຼາຍໃນຜັກໃບຂຽວ ແລະ ໝາກໄມ້ລົດສົ້ມ

  1. ກຸ່ມອາຫານແກ້ອາການຊ່ອງຄອດແຫ້ງ

ອາການຊ່ອງຄອດແຫ້ງເກີດຈາກລະດັບຮໍໂມນໂຕເຈນ ທີ່ລົດລົງຢ່າງໄວຄວານຊຸ່ນຊື່ນ ແລະ ຄວານຍືດຍຸ່ນໃນຊ່ອງຄອດຈິ່ງລົດລົງ ອາດເກີດອາການແສບ ແລະ ລະຄາຍເຄືອງ ລວມມັ້ງມີເລືອດອອກໃນຊ່ອງຄອດໄດ້ຫຼາຍກໍລະນີ ດັ່ງນັ້ນອາຫານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມຄວານຍືດຍຸ່ນແກ່ຊ່ອງຄອດ.

ກົດໄລໂນເລອິກ: ຊິ່ງເປັນກົດໄຂມັນຈຳເປັນໃນຮ່າງກາຍ ມີຫຼາຍໃນແກ່ນຕາເວັນ, ເມັດລິນີນ, ງາ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ປາ, ຜັກໃບຂຽວ

ວິຕາມີນອີ: ຄືກັບທີ່ເວົ້າມາແລ້ວວ່າ ມີຫຼາຍໃນນ້ຳມັນຕັບປາ, ນ້ຳມັນຈາກພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ຜ່ານຂະບວນການສະກັດເຍັນ

  1. ກຸ່ມອາຫານແກ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ແລະ ອາລົມແປປວນ

ອາການອາລົມແປປວນ ແລະ ນອນບໍ່ຫຼັບ ສ່ວນໝື່ງເກີດຈາກການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະສາດສະໝອງບໍ່ລາບລື່ນ ຄວນເຕີມສານບຳລຸງສະໝອງເຂົ້າໄປຢ່າງວິຕາມີນບີຄອມເພັກ ແລະ ແມັກນີຊ້ຽມ.

ວິຕາມີນບີຄອມເພັກ: ໄດ້ແກ່ເຂົ້າກໍ່າ, ຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ຖົ່ວເຫຼືອງ

ແມັກນີຊ້ຽມ: ມີຫຼາຍໃນຜັກໃບຂຽວ, ທັນຍາພືດ ແລະ ເຂົ້າກໍ່າເຊັ່ນກັນ

ຍ່າລືມເລືອກຊືມາກີນເພື່ອບັນເທົາອາການຕ່າງໆກັນເດີ

Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields