ວິທີເຮັດເສັ້ນເຂົ້າປຽກ

ວິທີເຮັດເສັ້ນເຂົ້າປຽກ

ສ່ວນຜະສົມ:

- ແປ້ງມັນ 1ຖ້ວຍ.

- ແປ້ງເຂົ້າໝຽວ 1ຖ້ວຍ (ໃຜມັກໝຽວໆບໍ່ມັກເສັ້ໜໃສຫຼາຍ ໃຊ້ແປ້ງເຂົ້າຈ້າວກະໄດ້).

- ນ້ຳລ້າ 1ຖ້ວຍ.

ວິທີເຮັດເສັ້ນເຂົ້າປຽກ:

1,ຮ່ອນແປ້ງກ່ອນແປ້ງຈື່ງບໍ່ໄດ້ຈັບໂຕເປັນກ້ອນ.

2,ຕົ້ມນ້ຳໃຫ້ຝົດແລ້ວໃສ່ແປ້ງມັນລົງໄປກວນໃນນ້ຳຮ້ອນ ໃສ່ຕອນນ້ຳຮ້ອນໆເລີຍ (ໃສ່ໃນຊາມຜະສົມ) ຄົນໃຫ້ແປ້ງມັນສຸກໃສ.

3,ໃສ່ແປ້ງເຂົ້າໝຽວຫຼື ແປ້ງເຂົ້າຂໍຈ້າວລົງຜະສົມຄົນໆໃຫ້ເຂົ້າກັນ ເຕີມນ້ຳລົງໄປໝ້ອຍໝື່ງເພື່ອໃຫ້ນວດເເປ້ງເຂົ້າກັນໄດ້ງ່າຍ.

4,ພໍແປ້ງບໍ່ຮ້ອນຫຼາຍກໍ່ຄ່ອຍໃຊ້ມືນວດໃຫ້ແປ້ງມັນແລະແປ້ງເຂົ້າໝຽວເປັນເນື້ອດຽວກັນ ຕອນນວດແປ້ງໂຮຍແປ້ງມັນລົງພື້ນຖາດທີ່ເຮົາໃຊ້ນວດແປ້ງນຳແປ້ງຈະບໍ່ໄດ້ຕິດຖາດຫຼື ຕິດມືຈ້າ.

5,ນວດຈົນແປ້ງໄດ້ທີ່ກໍ່ດຶງໆຍືດໆພັນໆແລ້ວກໍ່ນວດອີກເທື່ອໝື່ງ ຄ່ອຍໃຊ້ອຸປະກອນມາຮີດເພື່ອໃຫ້ແປ້ງເປັນແຜ່ນບາງໆ ຫຼືໝາໆຕາມໃຈເຮົາມັກ.

6,ເສັ້ນແລ້ວກໍ່ມ້ວນ ຫຼືພັບແຜ່ນເຂົ້າຫາກັນ ແລ້ວກໍ່ໃຊ້ມີດຕັ້ດເປັນເສັ້ນເຂົ້າປຽກ ຕາມແບບສະບັບຂອງເຮົາມັນ ມັກເສັ້ນໃຫ່ຍກໍ່ຕັດໃຫ່ຍ ມັກເສັ້ນໝ້ອຍໆບາງໆກໍ່ຕັດເສັ້ນໝ້ອຍໆບາງໆ ແລ້ວຮຽບຮ້ອຍຈາ.

ສັ່ງຊື້ສີນຄ້າໄດ້ທີ່: www.shopping-d.com

Previous article 5 ຄຸນປະໂຫຍດຈາກລຳໃຍທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ
Next article Why Should We Care for Our Environment?

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields