5 ອາຫານບໍາລຸງເລືອດ ປ້ອງກັນເລືອດຈາງ

5 ອາຫານບໍາລຸງເລືອດ ປ້ອງກັນເລືອດຈາງ

  1. ເລືອດສັດ ຕັບສັດ ເນື້ອສັດຕ່າງໆ: ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຈະມີທາດເຫຼັກຢູ່ຫຼາຍຊຶ່ງທາດເຫຼັກນີ້ຈະຊ່ວງບຳລຸງໂລຫິດ ແລະ ທາດເຫຼັກທີ່ມາຈາກສັດລຳໃສ້ຈະດູດຊືມໄປໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍ.
  2. ຜັກໃບຂຽວເຂັ່ມ: ອີກໝຶ່ງທາງເລືອກຂອງຄົນທີ່ກີນມັງສະວິລັດ ເຖິງວ່າທາດເຫຼັກທີ່ໄດ້ຈາກພືດຈະບໍ່ຫຼາຍເທົ່າສັດ ແຕ່ກໍ່ຄວນກີນກ່ອນທີ່ຈະຢູ່ໃນພາວະຂາດທາດເຫຼັກ ຜັກທີ່ແນະນຳມີ ຜັກກາດນາ,ບ໋ອກໂຄລີ່,ຜັກບົ້ງ,ໝໍ່ໄມ້ຝຮັ່ງ ແລະ ຜັກຫົມ.
  3. ໄຂ່: ເປັນອີກໝຶ່ງອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍຢ່າງ ສ່ວນໃຫ່ຍຄືໂປຕີນແຕ່ກໍ່ຍັງມີປະລິມານຂອງທາດເຫຼັກທີ່ຈະຊ່ວຍບຳລຸງໂລຫິດຂອງເຮົາໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂື້ນໄດ້ເຊັ່ນ: ໄຂ່ແດງຈະມີທາດເຫຼັກສູງກວ່າໄຂ່ດາວ.
  4. ທັນຍາພືດຕ່າງໆ: ຖົ່ວສະນິດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຖົ່ວແດງ ອັນມອນ ລວມທັງເຂົ້າໂອດ ແລະ ເຂົ້າສາລີ ເປັນແຫຼ່ງອາຫານທີ່ນອກຈາກຈະມີໂປຕີນທີ່ດີຕໍ່ການເສີມສ້າງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງແລ້ວ ຍັງມີທາດເຫຼັກທີ່ຊ່ວຍສ້າງເມັດເລືອດແດງ ແລະ ບຳລຸງໂລຫິດອີກດ້ວຍ.
  5. ອາຫານທະເລ: ອາຫານທະເລເຊັ່ນ: ກຸ້ງ ຫອຍ ປູ ປາ ອຸດົມໄປດ້ວຍໂປຕີນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ລວມທັງທາດເຫຼັກທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງໂລຫິດອີກດ້ວຍ ແຕ່ບໍ່ຄວນກີນຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະອາຫານທະເລທີ່ແຊບສຸດໆ ມັກມາກັບແຄລຮໍລີ່ ແລະ ຄໍເລດເຕີຮໍທີ່ຫຼາຍຕາມໄປນຳ.

ນອກຈາກອາຫານແລ້ວ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂລກເລືອດຈາງ ຄວນອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ຜັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຟື້ນຟູ ສ້າງເມັດເລືອດແດງດີໆ ໄວ້ບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງໄປນຳກັນຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສືກເມື່ອຍ ໝ້າມຶດຫຼືເປັນລົມໄດ້ງ່າຍ. 

Credit: www.sanook.com

Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields