5 ອາຫານບໍາລຸງຫົວໃຈ

5 ອາຫານບໍາລຸງຫົວໃຈ

ບັນຫາສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະໂລກທີ່ກ່ຽວກັບລະບົບຫຼອດເລືອດ ແລະ ຫົວໃຈ ເປັນໂລກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບເສື່ອມໂຊມໄດ້ຢ່າງຫຼາຍຖ້າເຮົາຍາກບຳລຸງສຸຂະພາບຫົວໃຈໃຫ້ແຂງແຮງ ລອງໃຊ້ຫຼັກຂອງການຮັບປະທານອາຫານເປັນຢາ ຈາກອາຫານຕໍ່ໄປນີ້.

  1. ອາໂວກາໂດ້
   ເປັນໝາກໄມ້ອີກຊະນິດໝຶ່ງທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງ ໃນເນື້ອຂອງອາໂວກາໂດນັ້ນປະກອບໄປດ້ວຍໄຂມັນຊະນິດດີຊຶ່ງ    ມີຄຸນສົມບັດໃນການລົດ Cholesterol  ຊຶ່ງເປັນໄຂມັນຊະນິດເລວໃນຮ່າງກາຍຄືໝາກໄມ້ ແລະ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຜະລິດໄຂມັນຊະນິດດີໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ.2.   ເຂົ້າກ່ຳ ເຂົ້າໂອດ   ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນອຸດົມໄປດ້ວຍໄຟເບີຊະນິດລະລາຍນ້ຳໄດ້ ຊຶ່ງຊ່ວຍກະດຸ້ນລະບົບຂັບຖ່າຍ ແລະ ດີຕໍ່ລະບົບຫົວໃຈແລ້ວຍັງມີຄຸນສົມບັດໃນການລົດລະດັບ Cholesterol  ໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍການຂັບ Cholesterol  ບໍ່ດີອອກມາທາງລະບົບຂັບຖ່າຍ ເຮັດໃຫ້ລະດັບ  Cholesterol   ໃນຮ່າງກາຍລົດລົງຈຶ່ງສາມາດລົດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກຫົວໃຈໄດ້.3.   ນ້ຳມັນໝາກກອກເປັນນ້ຳມັນທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບເປັນຢ່າງຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນກຸ່ມຂອງຜູ້ຮັກສຸຂະພາບ ມີສັບພະຄຸນທີ່ດີຕໍ່ຫົວໃຈ ການຮັບປະທານນ້ຳມັນໝາກກອກເປັນປະຈຳ ໂດຍວິທີການປຸງລົດຫຼືນຳໄປປຸງແຕ່ງອາຫານ ຈະຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກໄຂມັນອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດເນື່ອງຈາກນ້ຳມັນໝາກກອກມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍລົດລະດັບ Cholesterol   ຊະນິດເລວໃນຮ່າງກາຍ.4.   ຖົ່ວ   ເປັນເມັດທັນຍາພືດທີ່ສາມາດໃຊ້ປະກອບອາຫານ ຫຼື ກີນເປັນຂອງກີນຫຼື້ນໄດ້ ປະໂຫຍດຂອງຖົ່ວນັ້ນມີຫຼາກຫຼາຍໃນແງ່ຂອງສຸຂະພາບເພາະຖົ່ວມີໄຂມັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຫົວໃຈ ແລະ ໃນຖົ່ວຍັງມີກົດ  Alpha-linolenic  ແລະ ກົດໄຂມັນໂອເມກ້າ3  ແລະ ໄຂມັນອື່ມຕົວ ວິຕາມີນແຖມຍັງມີໄຟເບີສູງ.5.   ໝໍ່ໄມ້ຝຮັ່ງ   ເປັນຜັກທີ່ມີສັບພະຄຸນໃນການລ້າງຫຼອດເລືອດ ແລະ ນອກຈາດນັ້ນໝໍ່ໄມ້ຝຮັ່ງຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການກຳຈັດລື່ນເລືອດ ຊຶ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງການອັກເສບທີ່ເກີດຂື້ນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເປັນຜັກທີ່ມີໄຟເບີສູງ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມລະບົບການຂັບຖ່າຍໃຫ້ດີຂື້ນໄດ້.    ໂລກຫົວໃຈເປັນໂລກທີ່ຂ້າຊີວິດຜູ້ຄົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກພຶດຕິກຳການໃຊ້ຊີວິດທີ່ບໍ່ດີ ໃນທຸກໆປີຈະມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໂລກທົ່ວໄປເພີ່ມຂື້ນເລື່ອຍໆ ການກີນອາຫານທີ່ດີເປັນສ່ວນຊ່ວຍໃນການລົດລະດັບ Cholesterol  ໃນຮ່າງກາຍ ຈຶ່ງເປັນວິທີການທີ່ດີສຳຫຼັບການປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈ.
Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields