5 ຂໍ້ດີຂອງການໃຊ້ຜ້າອານາໄມແບບສອດ

5 ຂໍ້ດີຂອງການໃຊ້ຜ້າອານາໄມແບບສອດ

ແນ່ນອນວ່າຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫ່ຍບໍ່ນິຍົມໃຊ້ຜ້າອານາໄມແບບສອດກັນເພາະສາວໆຫຼາຍໆ ຄົນເກີດອາການຍ້ານເຈັບເພາະຍ້ານໃສ່ບໍ່ຖືກວິທີມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແນະນຳແລະບອກຂໍ້ດີກ່ຽວກັບ Tampon ຫຼືຜ້າອານາໄມແບບສອດກັນວ່າຖ້າໝູ່ເພື່ອນໃຊ້ຖືກວິທີຈະເຫັນຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງ.

  • ສະດວກສະບາຍຕົວກ່ວາ: ຢ່າງທີ່ຮູ້ໆກັນວ່າການໃຊ້ຜ້າອານາໄມແບບສອດເຮົາຕ້ອງສອດຜ້າອານາໄມເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດຂອງເຮົາ ແນ່ນອນວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສະບາຍຕົວກ່ວາແລະເໝາະສຳລັບຊຸດຫຼືເສື້ອຜ້າສັ້້ນໆ ເຊັກຊີ່ໄດ້ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນອີກຍັງສະດວກໃນການພົບພາເພື່ອໃນການເພື່ອປ່ຽນໃນລະຫວ່າງວັນອີກດ້ວຍ.
  • ສາມາດໃສ່ຫຼື້ນນ້ຳໄດ້: ໃນມື້ນັ້ນຂອງເດືອນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາວໆ ຫຼາຍຄົນພາດກິດຈະກຳດີໆເຊັ່ນ: ຫຼື້ນນ້ຳຕົກຫຼືທ່ຽວທະເລ ແນ່ນອນວ່າຜ້າອານາໄມແບບສອດສາມາຊ່ວຍສາວໆໄດ້.
  • ລົດອາການແພ້ຜ້າອານາໄມ: ສາວໆທີ່ບໍ່ເຄີຍມີອາການແພ້ຜ້າອານາໄມກໍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ແລະອາດຈະເກີດຄຳຖາມຜ້າອານາໄມແພ້ໄດ້ບໍ ສຳລັບສາວທີ່ໃສ່ຜ້າອານາໄມແລະເກີດຜື່ນຄັນຫຼືເກີດຮອຍແດງຊ່ວງລະຫວ່າງຂາ ລອງປ່ຽນມາໃຊ້ຜ້າອານາໄມແບບສອດເບິ່ງເປັນອີກໝຶ່ງຕົວຊ່ວຍທີ່ດີເລີຍ.
  • ບໍ່ເຈັບປວດຢ່າງທີ່ຄິດ: ສາວໆທີ່ບໍ່ກ້າໃສ່ຜ້າອານາໄມແບບສອດສ່ວນໝຶ່ງນັ້ນມີຄວາມຄິດວ່າໃສ່ໄປແລ້ວມັນຈະເຈັບຫຼືບໍ່ ຊຶ່ງມັນບໍ່ເຈັບແນ່ນອນເພາະໃນຊ່ອງຄອດຂອງຜູ້ຍິງມີນ້ຳຫຼໍ່ລື່ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພາະເວລາສວມໃສ່ອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສືກຕິດຂັດນັ້ນແມ່ນເກີດຈາກການຈັດຜ້າອານາໄມບໍ່ຖືກທ່າລອງຍັບຍ້າຍຈັດລະບຽບຊ່ຳນີ້ທ່ານກໍ່ສາມາດໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຢ່າງສະບາຍໆແລ້ວ.
  • ເຊຶອກມີຄວາມແຂງແຮງ: ການເອົາຜ້າອານາໄມອອກບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າເຊືອກຈະຂາດເພາະມັນມີຄວາມແຂງແຮງແລະທົນທານພໍຕໍ່ການດຶງເອົາຜ້າອານາໄມອອກມາ ແຕ່ຕ້ອງໃສ່ໃຈຄືຄວາມສະອາດ ບໍ່ຄວນໃສ່ດົນເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງກໍ່ຄວນປ່ຽນ ເຖິງເຮົາຈະຮູ້ສືກວ່າມັນບໍ່ຫຼາຍກໍ່ຕາມ 4-6 ຊົ່ວໂມງ ກໍ່ຄວນຈະປ່ຽນໄດ້ແລ້ວ.

ສີນຄ້າ: ຜ້າອານາໄມແບບສອດ

Credit: www.thairath.com

Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields