ເຫດຜົນດີໆ ທີ່ຢາກໃຫ້ເຈົ້າເຮັດອາຫານກິນເອງ

ເຫດຜົນດີໆ ທີ່ຢາກໃຫ້ເຈົ້າເຮັດອາຫານກິນເອງ

ການເຮັດອາຫານຄື ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງການຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮັບປະທານອາ ຫຼືການເຮັດອາຫານ ທີ່ບາງຄົນບອກວ່າຄືການຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄວາມຄຽດ ເຊິ່ງວ່າບາງຄົນທີ່ເກີດຄວາມຄຽດຈຶ່ງຫາທາງອອກໂດຍການເຮັດອາຫານກິນເອງ.

ເຄີຍໄດ້ຍິນກັນບໍ່ວ່າ ເວລາສາວໆອົກຫັກ ມັກຈະໃຊ້ວິທີການກິນໆໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລືມທຸກຢ່າງ ແລະສິ່ງຕາມາກະຄືນ້ຳໜັກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນເອງ ສ່ວນໃຜທີ່ຄຽດແລ້ວ ເລືອກທີ່ຈະໄປເຮັດອາຫານ ກໍຍ້ອນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈເຢັນລົງ ມີສະມາທິໃນການປຸງແຕ່ງ ແລະຄັດສັນວັດຖຸດິບຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ອາຫານອອກມາໜ້າຕາຈົບງາມ ເຮັດໃຫ້ຢາກກິນ ແລະມີລົດຊາດແຊບ ການທີ່ໄດ້ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ໂຕເອງມັກເປັນເວລາຊົ່ວຂະນະໜຶ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ແລະລືມຄວາມທຸກໄດ້.

ເຮັດອາຫານເພື່ອຜ່ອນຄາຍ.

            ສຳລັບບາງຄົນ ຈະໃຊ້ວິທີຄາຍຄວາມຄຽດດ້ວຍການເຮັດອາຫານ ເພາະພຽງແຕ່ເລີ່ມເລືອກວັດຖູດິບທີ່ຕ້ອງການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ໝູ ເຫັດ ເປັດ ໄກ່ ຜັກ ໝາກໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປຸງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກແລ້ວ.

 

ບໍ່ມີຂອບເຂດໃນການເຮັດອາຫານ

ຖ້າຫາກເຈົ້າມັກຮັບປະທານອາຫານຕາມຮ້ານຫຼູໆ ຫຼືມັກອາຫານຫຼູໆ ແລະເບື່ອທີ່ຈະໄປນັ່ງຕາມຮ້ານເຫຼົ່ານັ້ນແລ້ວ ຫາກມີເວລາກໍ່ໜ້າຈະລອງ ຊອກຫາອວັດຖູດິບ ມາເຂົ້າຄົວເພື່ອເຮັດອາຫານຈານໂປດຂອງເຈ້າມາເຮັດກິນເອງ ເຊິ່ງອາດຈະຊອກຫາສູດຈາກ Google  ແລະ website ຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຈົ້າກໍ່ຈະຮູ້ສຶກດີ ແລະພູມໃຈໃນຝີມືຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງມັນຄືໜຶ່ງໃນເຫດຜົນຂອງຈິດຕະວິທະຍາ ເພາະການທີ່ເຈົ້າໄດ້ລົງມື ເຮັດອາຫານກິນເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າກາຍເປັນຜູ້ກຳໜົດໄລຟສະຕາຍ ສີສັນ ລົດຊາດ ໃນການເຮັດອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີກວ່າ ໄດ້ຂອງທີ່ສົດສະອາດ ແລະໃໝ່ກວ່າ ທີ່ສຳຄັນເປັນຝີມືຂອງໂຕເຈົ້າເອງ.

 

ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເຮັດອາຫານກິນເອງ.

            ການເຮັດອາຫານກິນເອງ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍກຳນົດແຄລໍລີ່ແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ເປັນຜູ້ກຳນົດສຸຂະພາບຂອງຕົວເຈົ້າເອງອີກດ້ວຍ ເພາະການໄດ້ຕຽມອາຫານເອງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກມີຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ແລະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າກ້າທີ່ຈະຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວເອງ ຊຶ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນເລື່ອງພື້ນຖານຂອງການໃຊ້ຊີວິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນໂຕເອງ ແລະມີຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ ເຖິງວ່າຈະເປັນການເຮັດອາຫານພຽງຄາບດຽວ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈທັງໝົດຂຶ້ນຢູ່ໃນມືຂອງເຈົ້າ ເພາະການທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ກຳນົດເຄື່ອງປຸງ ແລະວັດຖຸດິບ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຫັນວ່າເຈົ້າກຳລັງໃສ່ຫຍັງລົງໄປ ໃນຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າອີກດ້ວຍ ແລະການທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຝົ້າສັງເກດຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ລະຫວ່າງປະກອບອາຫານ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າກາຍເປັນຄົນທີ່ໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ ແລະການປຸງອາຫານທຸກຂັ້ນຕອນ ຄືວິທີ ທີ່ຈະປ່ຽນຊີວິດຂອງເຈົ້າໃຫ້ເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າກາຍເປັນຄົນທີ່ຮູ້ວ່າ ຄວນຈະເລືອກຫຍັງໃຫ້ກັບຊີວິດໂຕເອງຕໍ່ໄປ.

 

ເຮັດອາຫານກິນເອງຖືວ່າເປັນການປະຢັດເງິນອີກຢ່າງໜຶ່ງ.

            ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນທີ່ມັກໄປນັ່ງຊິວໆ ທີ່ຮ້ານອາຫານ ເວລາທີ່ເຖິງເວລາເຊັກບິນ ອາດຈະຕ້ອງຕົກໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງອາຫານຈານນ້ອຍໆ ຄືແພງແທ້ ແລະເຈົ້າອາດຈະລັກຈົ່ມໃນໃຈວ່າ ເຮົາກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະລາຄາກໍ່ບໍ່ເຖິງຂະໜາດນີ້ແນ່ນອນ ການຄຳນວນລາຄາທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ ສຳລັບອາຫານແຕ່ລະມື້ ທີ່ເຈົ້າກິນໄປໃນແຕ່ລະມື້ ເຊິ່ງເປັນການຝາກທ້ອງໄວ້ກັບຮ້ານອາຫານນອກບ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮ້ານຂ້າງທາງ ຈົນເຖິງຮ້ານອາຫານຫຼູໆ ເຊິ່ງຫາກມີການຄຳນວນແລ້ວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕົກໃຈກັບລາຄາທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນຫັນມາປ່ຽນຄວາມຄິດ ທີ່ຈະເຂົ້າຄົວເອງ ເພື່ອຈະໄດ້ເປັນການປະຢັດໄປໃນໂຕ ເພາະບໍ່ໄດ້ບວກຄ່າກຳໄລ ບໍ່ໄດ້ບວກຄ່ານັ່ງກິນບັນຍາກາດ ແລະອື່ນໆ ແລະບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການໃຫ້ກັບຮ້ານຄ້າ ໂດຍສະເພາະຕາມຮ້ານອາຫານຫຼູໆທີ່ບາງຄັ້ງເຈົ້າກໍ່ອາດເພີນສັ່ງອາຫານແພງໆ ສະຕາຍໄຮໂຊມາ ພຽງແຕ່ຄາບດຽວອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເສຍໄປຫລາຍກວ່າການທີ່ເຮັດກິນເອງ 2 ເຖິງ 3 ເທົ່າ, ລອງເຮັດກິນເອງຢູ່ບ້ານຈັກຄັ້ງໜຶ່ງ ບາງທີອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າປ່ຽນໃຈຫັນມາເຮັດກິນເອງເລື້ອຍໆກໍ່ໄດ້.

 

ສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ກັບໂຕເອງໂດຍການຍ່າງເຂົ້າຄົວ.

ການຮັບປະທານອາຫານຕາມຮ້ານ ຈະສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ອີ່ມໃນພຽງແຕ່ຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ ແລະຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າເຂົ້າເຮືອນຄົວເພື່ອເຮັດອາຫານກິນເອງຈະມອບຄວາມສຸກໃຫ້ກັບເຈົ້າ ຕັ້ງແຕ່ເຈົ້າຫາວັດຖຸດິບຕ່າງໆ ເພື່ອນຳໄປປະກອບອາຫານນັ້ນເອງ ເພາະການທີ່ເຮົາໄປນັ່ງຕາມຮ້ານອາຫານ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕ້ອງເມື່ອຍເຮັດເອງ ແລະຊ່ວຍສ້າງສະດວກ ແລະປະຢັດພະລັງງານຂອງເຈົ້າກໍ່ແມ່ນ ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າອີ່ມ ເຈົ້າກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ລິ້ມລອງລົດຊາດ ແລະສຳຜັດກັບຄວາມສຸກໃນອາຫານຈານນັ້ນອີກ ແຕ່ການທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຮັດເອງ ແລະເລືອກສິ່ງດີໆ ໃນການປູງ ເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະກັບມາເຮັດໃຫມ່ອີກຫຼາຍໆຄັ້ງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໄປຮ້ານອາຫານອີກດ້ວຍ ພຽງແຕ່ການໄດ້ລົງມືເຮັດອາຫານເອງ ພຽງເທົ່ານີ້ເຈົ້າກໍ່ເລີ່ມຮູ້ສຶກຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຮັດອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບຂອງໂຕເອງຕໍ່ໄປ.

Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields