ອາຫານຄົນທ້ອງບຳລຸງສຸຂະພາບແມ່ແລະລູກ

ອາຫານຄົນທ້ອງບຳລຸງສຸຂະພາບແມ່ແລະລູກ

-ກິນອາຫານທີ່ມີທາດເຫຼັກສູງ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມພູມຕ້ານທານໂລກເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງປ້ອງກັນໂລກໂລຫິດຈາງຖ້າຂາດທາດເຫຼັກກໍ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໂລກ ອາດເຮັດໃຫ້ປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ ມີອາການອ່ອນເພຍ ແລະ ເມື່ອຍງ່າຍ ຄົນຖືພາຈຶ່ງຄວນກິນອາຫານທີ່ມີທາດເຫຼັກທີ່ມີຢູ່ໃນຕັບ,ເລຶອດ,ເນື້ອສັດ,ໄກ່,ປາ,ຜັກສີຂຽວເຂັ່ມ,ໄຂ່ແດງ,ງາ,ຖົ່ວແດງ,ຂະໝົມປັງໂຮວີດ ແລະ ໝາກໝັ້ນ.

            -ຄົນທ້ອງກິນໂຍເກີດທຸກມື້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເພາະໂຍເກີດມີສານອາຫານທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍອຸດົມໄປດ້ວຍແຄລຊຽມໂປຕີນ ແລະ ຈຸລີນຊີທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ທັງຍ່ອຍງ່າຍດີຕໍ່ລະບົບຂັບຖ່າຍສານອາຫານໃນໂຍເກີດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ເພີ່ມລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໂລກໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍໄດ້ທັງແມ່ແລະລູກໃນທ້ອງອີກນຳ.

            -ການກິນຜັກແລະໝາກໄມ້ ຈຳເປັນສຳລັບແມ່ໃນຊ່ວງຖືພາ ເພາະໃນຜັກແລະໝາກໄມ້ເປັນແຫຼ່ງລວມຂອງວິຕາມີນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການບຳລຸງຄັນ ແລະ ສ້າງຂະບວນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລູກນ້ອຍໝາກໄມ້ສຳລັບຄົນທ້ອງທີ່ຄວນກິນເຊັ່ນ: ໝາກເລັ່ນ,ໝາກຫຸ່ງ,ໝາກມ່ວງສົ້ມ,ແອັບເປີ້ນ ແລະອື່ນໆ ສ່ວນຜັກນຳໄປປຸງເປັນອາຫານຫຼືຄັ້ນເປັນນ້ຳຜັກມາກໄມ້ເຊັ່ນ: ນ້ຳກະລົດຄັ້ນປະສົມໝາກນາວຄົນຖືພາຄວນກິນຜັກໝາກໄມ້ຢ່າງນ້ອຍ 3-5 ຊະນິດ.

            -ໃນຊ່ວງຖືພາຮ່າງກາຍຂອງແມ່ແລະລູກນ້ອຍໃນທ້ອງຕ້ອງການໂປຕີນຢ່າງພຽງພໍ ເພຶ່ອສ້າງກລ້າມເນື້ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີສຸຂະພາບດີ ຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນແລະຕ້ານທານໂລກທີ່ເກີດຈາກແບັກທີເລຍແລະເຊື້ອໄວລັດ.

            -ພືດຜັກສະມຸນໄພທີ່ເໝາະສຳຫຼັບຄົນຖືພາມີຫຼາຍຊະນິດ ຊຶ່ງແຕ່ລະຢ່າງກໍ່ຈະໃຫ້ສັບພະຄຸນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປເຊັ່ນ: ຂິງແລະໝາກນາວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ລົດອາການແພ້ທ້ອງ,ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ ຫອມແດງຊ່ວຍປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດບັນເທົາອາການຕັນດັງ ກະທຽມຊ່ວຍລົດຄວາມດັນໂລຫິດແລະນ້ຳຕານໃນເລືອດໄດ້ເປັນຕົ້ນ.

            -ແມ່ຄວນດື່ມນ້ຳປະລິມານ 8-12 ແກ້ວ/ມື້ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການຕ່າງໆ ຂະນະຖືພາລວມທັງຄວາມບໍ່ສະບາຍຕົວທີ່ມັກເກີດຂື້ນກັບແມ່ແລະປ້ອງກັນພາວະຂາດນ້ຳ.

            -ຕອນຖືພາແມ່ຈະຮູ້ສືກວ່າຕົວເອງກິນຈຸກຈິກກິນຕາມໃຈປາກແຕ່ຍ່າລືມວ່າການກິນຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກເພີ່ມແລະສ່ຽງຕໍ່ໂລກເບົາຫວານແຊກຊ້ອນໃນລະຫວ່າງຖືພາໄດ້ດັ່ງນັ້ນແມ່ຄວນແບ່ງປະລິມານການກິນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ພໍດີແລະກິນໃຫ້ຄົບມື້ບໍ່ໃຫ້ອື່ມຫຼາຍເກີນໄປໂດຍອາດແບ່ງເປັນອາຫານຫວ່າງການກິນອາຫານເທຶ່ອລະໝ້ອຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຍ່ອຍອາຫານໄດ້ໄວຂື້ນ.

Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields