ນົມ ປະໂຫຍດຂອງນົມ 25 ຂໍ້!

ນົມ ປະໂຫຍດຂອງນົມ 25 ຂໍ້!

ນົມ ຫຼື ນ້ຳນົມ ຄືຂອງແຫຼວສີຂາວທີ່ມີສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະສັດເກີດໃໝ່ ທີ່ຜະລິດອອກມາຈາກເຕົ້ານົມຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ. ນົມເໝາະສຳລັບທຸກເພດທຸກໄວ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບສານອາຫານໃນນົມມາສ້າງເສີມຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂັງແຮງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ຖືພາ ຄວນດື່ມນົມທີ່ມີແຄລຊຽມສູງ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກທັງແມ່ ແລະລູກໃນທ້ອງອີກດ້ວຍ ແລະນົມສົ້ມຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ ຂັບຖ່າຍສະດວກ ປ້ອງກັນອາການ ທ້ອງຜຸ ຊ່ວຍຫຼຸດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ ເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ດີອີກດ້ວຍ ແຕ່ສຳລັບຜູ້ປ່ວຍໂລກເບົາຫວານຄວນຮັບປະທານນົມພ່ອງມັນເນີຍ ຫຼືນົມຂາດມັນເນີຍ ແລະຄວນຫຼີກລ້ຽງນົມທີ່ມີລົດຫວານ.

          ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 1-12 ປີ ຄວນດື່ມນົມ 3 ແກ້ວຕໍ່ມື້ ແຕ່ຖ້າເປັນໜຸ່ມສາວ 13-25 ປີ ຄວນດື່ມມື້ລະ 3-4 ແກ້ວ ແລະສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ມີອາຍຸ 25 ປີຂຶ້ນໄປ ຄວນດື່ມນົມບໍ່ນ້ອຍກວ່າມື້ລະ 2 ແກ້ວ ຊຶ່ງໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວທຸກຄົນຄວນດື່ມນົມບໍ່ຕ່ຳກວ່າມື້ລະ 2 ແກ້ວ ແຕ່ສຳລັບຍິງຖືພາຄວນດື່ມນົມບໍ່ຫຼຸດມື້ລະ 3-4 ແກ້ວ.

          ການດື່ມນົມບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຢ່າງທີ່ຫຼາຍໆຄົນເຂົ້າໃຈ ເນື່ອງຈາກມີໄຂມັນພຽງແຕ່ 3,8 % ເຊິ່ງຖືວ່າໜ້ອຍຫຼາຍຫາກທຽບກັບອາຫານຊະນິດອື່ນໆ ແຕ່ຫາກວ່າຍັງກັງວົນກັບເລື່ອງຄວາມຕຸ້ຍ ກໍ່ສາມາດດື່ມນົມພ່ອງມັນເນີຍ ນົມບໍ່ມີໄຂມັນທີ່ມີແຄລຊຽມສູງ ແທນກໍ່ໄດ້

          ມີຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ເດັກນ້ອຍລາວມີຄວາມສູງຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານຫຼາຍ ຖ້າຢາກໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈຳນວນນັ້ນໄດ້ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ຢາກເຕັມສັກກາຍຍະພາບ ຜູ້ປົກຄອງຄວນໃສ່ໃຈລູກຫຼານຂອງທ່ານໃຫ້ໄດ້ດື່ມນົມຢ່າງພຽງພໍ ເພາະມັນມີປະໂຫຍດສຳລັບເດັກນ້ອຍຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະນົມຈືດ ເພາະບໍ່ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຜຸ ແລະຕຸ້ຍ.

 

ປະເພດຂອງນົມ.

 • ນົມສົດ ຄືນົມສົດທຳມະດາທີ່ບັນຈຸໃນກະປ໋ອງ ທີ່ຂ້າງສະຫຼາກຈະລະບຸວ່າ ນົມໂຄ 100 %
 • ນົມພ່ອງມັນເນີຍ ຄືນົມທີ່ສະກັດແຍກມັນເນີຍອອກບາງສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ມີພະລັງງານຕ່ຳ ແລະມີປະລິມານໄຂມັນພຽງເລັກນ້ອຍ ຊຶ່ງເປັນນົມທີ່ເໝາະສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ ຫຼືຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີປັນຫາ ເລື່ອງຄວາມຕຸ້ຍຫຼືມີໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດສູງ
 • ນົມຂາດມັນເນີຍ ຄືນົມທີ່ແຍກມັນເນີຍອອກເກືອບທັງໝົດ ເໝາະສຳລັບກຸ່ມຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຕ້ອງການຫຼີກລ້ຽງໄຂມັນ.
 • ນົມແປງໄຂມັນ ຄືນົມພ້ອມດື່ມທີ່ນຳເອົາໄຂມັນ ຊະນິດອື່ນມາແທນມັນເນີຍເກົ່າ ທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳນົມພຽງບາງສ່ວນຫຼືທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນໝາກພ້າວ, ນ້ຳມັນປາເປັນຕົ້ນ.
 • ນົມປຸງແຕ່ງ ຄືນົມງົວຫຼືນົມຜົງ ທີ່ນຳມາຜ່ານວິທີການຜະລິດຕ່າງໆ ແລະປຸງແຕ່ງກິນ ສີ ລົດຊາດເຂົ້າໄປເພື່ອເຮັດໃຫ້ດື່ມແຊບຂຶ້ນ.
 • ນົມສົ້ມ ແລະໂຢເກິດ ຄືນົມທີ່ໝັກດ້ວຍຈຸລິນຊີ ຄືນົມທີ່ໝັກດ້ວຍຈຸລິນຊີທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ພິດ ແລະອາກຈະມີການປຸງແຕ່ງລົດຊາດ ກິ່ນ ສີດ້ວຍກໍ່ໄດ້
 • ນົມຂຸ້ນ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື: ນົມນົມຜົງຂາດມັນເນີຍລະລາຍໃນນ້ຳໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າປະລິມານນ້ຳທີ່ມີໃນນົມສົດທຳມະຊາດຊະນິດໜຶ່ງ ຖ້າເຕີມນ້ຳມັນປາມລົງໄປຈະເອີ້ນວ່ານົມຂຸ້ນແປງໄຂມັນຊະນິດບໍ່ຫວານ (ບໍ່ຄວນໃຊ້ກັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 2 ປີ ເພາະມີກົດໄຂມັນຈຳເປັນວິຕາມິນບາງຊະນິດຕ່ຳກວ່າ) ແຕ່ຖ້າເຕີມໄຂມັນເນີຍລົງໄປ ຈະເອີ້ນວ່າ ນົມຂຸ້ນຄືນຮູບບໍ່ຫວານ ແລະ ນົມຂຸ້ນຫວານ ຄືນົມທີ່ລະເຫີຍເອົານ້ຳບາງສ່ວນອອກ ຫຼືລະລາຍນົມຜົງຂາດມັນເນີຍປະສົມກັບໄຂມັນເນີຍ ຫຼືໄຂມັນປາມແລະເຕີມນ້ຳຕານລົງໄປ ປະມານ 45 % ຊຶ່ງນົມຊະນິດນີ້ ຈະມີນ້ຳຕານໃນປະລິມານສູງ ແລະມີໂປຣຕີນໜ້ອຍກວ່ານົມສົດຫຼາຍ ຈຶ່ງບໍ່ເໝາະສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ປະໂຫຍດຂອງນົມ

 1. ນ້ຳນົມມີສານອາຫານຄົບ 5 ໝູ່ ຈຶ່ງຊ່ວຍໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ.
 2. ປະໂຫຍດຂອງການດື່ມນົມ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບສົມບູນແຂງແຮງ ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານໂລກ
 3. ຊ່ວຍສ້ອມແຊມສ່ວນສີກຂາດຂອງຮ່າງກາຍ ໃຍຜູ້ໃຫຍ່.
 4. ໄຂມັນຈາກນົມຊ່ວຍເພີ່ມພະລັງໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ
 5. ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພັດທະນາການ ທາງຮ່າງກາຍແລະສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍ
 6. ຊ່ວຍບຳລຸງປະສາດ (ວິຕາມິນບີ 1)
 7. ຊ່ວຍບຳລຸງຫົວໃຈ ( ວິຕາມິນບີ )
 8. ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເຊວຜິວໜັງ (ວິຕາມິນບີ 2)
 9. ຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກ ແລະແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ
 10. ປະໂຫຍດຂອງນົມ ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະແຂງແຮງຊຶ່ງຈຳເປັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍໃນຊ່ວງ ກ່ອນເຂົ້າໄວໜຸ່ມ ແລະຊ່ວງໄວໜຸ່ມ
 11. ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງມວນກະດູກໃນໄວເດັກ
 12. ດື່ມນົມໃນຊ່ວງໄວເດັກນ້ອຍ ຫຼືໄວລຸ້ນແລະຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກະດູກຍາວຂຶ້ນ.
 13. ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດໂລກ ກະດູກຜ່ອຍ.
 14. ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຄວາມດັນໂລຫິດ.
 15. ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງມະເລັງລຳໄສ້ໃຫຍ່
 16. ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບປະສາດມີການຕອບສະໜອງໄວ
 17. ຊ່ວຍເຮັດໜ້າຢຶດ ແລະຫົດໂຕຂອກ້າມເນື້ອ
 18. ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກ້າມເນື້ອ
 19. ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເລືອດແຂັງໂຕ
 20. ຊ່ວຍເສີມສ້າງເມັດເລືອດແດງ
 21. ຊ່ວຍຫຼຸດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ
 22. ມີງານວິໄຈລະບຸໄວ້ວ່າ ນົມຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກໂຕໄດ້ ຊຶ່ງຈາກການສຶກສາໂດຍໃຊ້ນົມພ່ອງມັນເນີຍ ໃນເດັກນ້ອຍໄວລຸ້ນ ທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງຫຼຸດນ້ຳໜັກພົບວ່າ ກຸ່ມທີ່ດື່ມນົມພ່ອງມັນເນີຍ ສາມາດຫຼຸດນ້ຳໜັກໄດ້ດີກຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ດື່ມ.
 23. ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເປັນປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ຂັບຖ່າຍໄດ້ສະດວກ ປ້ອງກັນອາການທ້ອງຜຸ
 24. ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍ.
 25. ນົມສາມາດນຳໄປຜະລິດເປັນ ເນີຍ ຊີສ ຄຣີມ ໂຢເກິດ ກະແລັມ ໄດ້.
Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields