ດື່ມນ້ຳເພື່ອສຸຂະພາບ

ດື່ມນ້ຳເພື່ອສຸຂະພາບ

ການຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຄົບ 5 ໝູ່ ໃນສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາແຂງແຮງ ແຕ່ຢ່າງໝຶ່ງທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຂາດບໍ່ໄດ້ເລີຍກໍ່ຄືນ້ຳ ການດື່ມນ້ຳໃຫ້ໄດ້ປະລິມານທີ່ເໝາະສົມຈຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຢູ່ໃນສະພາວະທີ່ສົມດຸນ ອັນດັບທຳອິດເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈໝ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງນ້ຳທີ່ມີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ນ້ຳເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງຮ່າງກາຍ ເປັນອົງປະກອບເຖິງ 2 ໃນ 3 ຂອງຮ່າງກາຍ ການທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບນ້ຳໃນປະລິມານທີ່ໝ້ອຍເກີນໄປເຊວເຮົາຈະແຫຼ້ງສັງເກດງ່າຍໆຈາກຜີວ ນ້ຳຍັງມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການລຳລ້ຽງສານໄປຍັງສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍບໍ່ວ່າເປັນເຫຼື່ອ ຫຼື ປັດສະວະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ອາຈົມບໍ່ແຂງຈົນເກີນໄປ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍໃນການປັບສົມດູນພາຍໃນຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ ດື່ມແນວໃດຈຶ່ງພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາມາຮູ້ພ້ອມໆກັນເລີຍ.

  • ນ້ຳທີ່ດື່ມຄວນເປັນນ້ຳທີ່ສະອາດ: ຂໍ້ນີ້ສຳຄັນຫຼາຍ ນ້ຳທີ່ເຮົາດື່ມຄວນເປັນນ້ຳທີ່ສະອາດ ເພາະການທີ່ເຮົາດື່ມນ້ຳທີ່ບໍ່ສະອາດນັ້ນ ອາດກາຍເປັນນ້ຳທີ່ນຳເຊື້ອໂລກ ຫຼື ສານຜິດເຂົົ້າມາສູ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາແທນທີ່ຈະເປັນຂໍ້ດີ ອາດເປັນອາການປ່ວຍແທນຫຼາຍຄົນຖາມວ່າແລ້ວສາມາດເຕີມຫຍັງລົງໄປໄດ້ຫຼືບໍ່ ຄຳຕອບແມ່ນໄດ້ອາດຈະເປັນໝາກນາວເລັກໝ້ອຍ ຫຼື ສ່ວນຜະສົມອື່ນໆຫຼືນ້ຳມັກຜັກໝາກໄມ້ກໍ່ເປັນອີກໝຶ່ງທາງເລືອກທີ່ດີ.
  • ຍ່າດື່ມໄວເກີນໄປ ຫຼື ດື່ມຫຼາຍເກີນໄປ: ການດື່ມນ້ຳເມື່ອເຮົາຫີວ ເຮົາມັກຈະຍົກດື່ມບາດດຽວໃນປະລິມານຫຼາຍ ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນເປັນການດື່ມທີ່ຜິດວິທີ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແໝ້ນທ້ອງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນການດື່ມນ້ຳໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະບາງສ່ວນເຮັດວຽກໝັກເກີນໄປເຊັ່ນ: ກະເພາະປັດສະວະ ການດື່ມໃນປະລິມານຫຼາຍມີໄດ້ສອງກໍລະນີຄື ດື່ມຕອນຕື່ນນອນໃນຕອນເຊົ້າ ຫຼື ດື່ມເພື່ອບຳບັດ.
  • ອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳກໍ່ມີຜົນ: ໂດຍທົ່ວໄປເຮົາມັກນິຍົມດື່ມນ້ຳເຍັນເພື່ອໃຫ້ຄວາມສົດຊື່ນ ແຕ່ນ້ຳທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດຄື: ນ້ຳໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ ເພາະຮ່າງກາຍເຮົາຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງໄປປັບສົມດຸນໃນດ້ານອຸຫະພູມ.
  • ເວລາທີ່ຄວນ ແລະ ບໍ່ຄວນດື່ມນ້ຳ: ເມື່ອຕື່ນນອນເຮົາຄວນດື່ມນ້ຳສະອາດໝຶ່ງແກ້ວ ກ່ອນນອນບໍ່ຄວນດື່ມນ້ຳເພາະອາດຈະຕ້ອງມາຂັບຖ່າຍຕອນເດີກ ກ່ອນຮັບປະທານອາຫານ 15 ນາທີ ແລະ ຫຼັງຮັບປະທານອາຫານ 45 ນາທີ ບໍ່ຄວນດື່ມນ້ຳຫຼາຍ ແຕ່ຄວນດື່ມຫຼັງຈາກຮັບປະທານອາຫານໄປແລ້ວໝຶ່ງຊົ່ວໂມງ ເພາະຈະໄປລົບກວນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານ.

Credit: www.honestaocs.com

Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields