BETAGRO RETAIL READY-TO-EAT

BETAGRO RETAIL READY-TO-EAT

Bacon 1 Kg pack (frozen)

Bacon 1 Kg pack (frozen)

Betagro

₭102,000.00

Bacon 1 Kg pack (frozen)

₭102,000.00
Bacon 400 g pack (frozen)

Bacon 400 g pack (frozen)

Betagro

₭56,000.00

Bacon 400 g pack (frozen)

₭56,000.00
Ham Deluxe 420 g pack (frozen)

Ham Deluxe 420 g pack (frozen)

Betagro

₭50,000.00

Ham Deluxe  420 g pack (frozen)

₭50,000.00
Smoked Cheese Sausages 450 g pack (frozen)

Smoked Cheese Sausages 450 g pack (frozen)

Betagro

₭39,000.00

Smoked Cheese Sausages 450 g pack (frozen)

₭39,000.00
Ham Deluxe 1 kg pack (frozen)

Ham Deluxe 1 kg pack (frozen)

Betagro

₭77,000.00

Ham Deluxe 1 kg pack (frozen)

₭77,000.00
Chicken Steak (GW 629) 1 kg pack (frozen)

Chicken Steak (GW 629) 1 kg pack (frozen)

Betagro

₭75,000.00

Chicken Steak (GW 629) 1 kg bag  (frozen)

₭75,000.00
Chicken Rools (GAI JOR) 500 g (frozen)

Chicken Rools (GAI JOR) 500 g (frozen)

Betagro

₭39,000.00

Chicken Rools (GAI JOR) 500 g (frozen)

₭39,000.00
Middle Wings Spicy 1 kg pack (frozen)

Middle Wings Spicy 1 kg pack (frozen)

Betagro

₭79,000.00

Middle Wings Spicy 1 kg bag (frozen)

₭79,000.00
CHICKEN NUGGET 1 Kg pack (frozen)

CHICKEN NUGGET 1 Kg pack (frozen)

Betagro

₭62,000.00

CHICKEN NUGGET 1 Kg bag (frozen)

₭62,000.00
Smoked Hot Dog Sausages 5,5 inch 1kg per pack (frozen)

Smoked Hot Dog Sausages 5,5 inch 1kg per pack (frozen)

Betagro

₭53,000.00

Smoked Hot Dog Sausages 5,5 inch 1kg per pack (frozen)

₭53,000.00
Smoked Baby Cheese Cocktail Sausages 1 Kg pack (frozen)

Smoked Baby Cheese Cocktail Sausages 1 Kg pack (frozen)

Betagro

₭61,000.00

Smoked Baby Cheese Cocktail Sausages 1 Kg pack (frozen)

₭61,000.00
Pork Marinade 1 kg pack (frozen)
Sold out

Pork Marinade 1 kg pack (frozen)

Betagro

₭52,000.00

Pork Marinade 1 kg bag (frozen)

₭52,000.00
Sold out
Fried Thigh 1 kg pack (frozen)

Fried Thigh 1 kg pack (frozen)

Betagro

₭68,000.00

Fried Thigh 1 kg bag (frozen)

₭68,000.00
Smoked Vienna Sausages 450 g pack (frozen)

Smoked Vienna Sausages 450 g pack (frozen)

Betagro

₭35,000.00

Smoked Vienna Sausages 450 g pack (frozen)

₭35,000.00
Smoked Cocktail Sausages 1 Kg pack (frozen)

Smoked Cocktail Sausages 1 Kg pack (frozen)

Betagro

₭53,000.00

Smoked Cocktail Sausages 1 Kg pack (frozen)

₭53,000.00
Wing Stick Spicy 1 kg pack (frozen)
Sold out

Wing Stick Spicy 1 kg pack (frozen)

Betagro

₭65,000.00

Wing Stick Spicy 1 kg bag (frozen)

₭65,000.00
Sold out
Smoked Hot Dog Sausages 5,5 inch 450 g pack (frozen)

Smoked Hot Dog Sausages 5,5 inch 450 g pack (frozen)

Betagro

₭39,000.00

Smoked Hot Dog Sausages 5,5 inch 450 g pack (frozen)

₭39,000.00
Smoked Cocktail Sausages 450 g pack (frozen)

Smoked Cocktail Sausages 450 g pack (frozen)

Betagro

₭30,000.00

Smoked Cocktail Sausages 450 g pack (frozen)

₭30,000.00
Smoked Vienna Sausages 1 Kg pack (frozen)

Smoked Vienna Sausages 1 Kg pack (frozen)

Betagro

₭56,000.00

Smoked Vienna Sausages 1 Kg pack (frozen)

₭56,000.00
Smoked Hot Dog Sausages 3,5 inch 1 Kg pack (frozen)

Smoked Hot Dog Sausages 3,5 inch 1 Kg pack (frozen)

Betagro

₭53,000.00

Smoked Hot Dog Sausages 3,5 inch 1 Kg pack (frozen)

₭53,000.00
Smoked Garlic Sausages 1 Kg pack (frozen)

Smoked Garlic Sausages 1 Kg pack (frozen)

Betagro

₭55,000.00

Smoked Garlic Sausages 1 Kg pack (frozen)

₭55,000.00
Smoked Cheese Sausages 1 Kg pack (frozen)

Smoked Cheese Sausages 1 Kg pack (frozen)

Betagro

₭62,000.00

Smoked Cheese Sausages 1 Kg pack (frozen)

₭62,000.00
Pork Rools with chinese mushroom 1 Kg pack (frozen)

Pork Rools with chinese mushroom 1 Kg pack (frozen)

Betagro

₭77,000.00

Pork Rools with chinese mushroom 1 Kg bag (frozen)

₭77,000.00
Chicken Barbecue 1 kg pack (frozen)

Chicken Barbecue 1 kg pack (frozen)

Betagro

₭75,000.00

Chicken Barbecue 1 kg bag (frozen)

₭75,000.00
Grilled Chicken per kg (frozen)

Grilled Chicken per kg (frozen)

Betagro

₭37,000.00

Grilled Chicken per kg (frozen)

₭37,000.00