BALAMY RETAIL FROZEN FOOD

BALAMY RETAIL FROZEN FOOD

Bacon Price per pack 1000g

Bacon Price per pack 1000g

₭240,000.00

 ເບຄອນ 1000g ບາໂຄດ: 8859268100456 

₭240,000.00
AFM Smoked Crisy Chicken Sausage Thong Far Pack of 500g

AFM Smoked Crisy Chicken Sausage Thong Far Pack of 500g

₭65,000.00

 ໄສ້ກອກ ຮັອດດັອກໄກ່ຫົງຟ້າທອງຄຳ 500ກຣາມ ບາໂຄດ: 8858657103641 

₭65,000.00
P.Pork Brand Pork Ham slices Pack of 500g

P.Pork Brand Pork Ham slices Pack of 500g

₭98,000.00

ແຮມໝູ ພີພອກ 500 ກຮາມ ບາໂຄດ: 8859268100456 

₭98,000.00
P.Pork Brand Ham (Pork Mixed Chicken ) size 500g

P.Pork Brand Ham (Pork Mixed Chicken ) size 500g

₭60,000.00

P.Pork Brand Ham (Pork Mixed Chicken ) size 500g

₭60,000.00
AFM Smoked Crisy Skin Mini Chicken Sausage Pack of 500g

AFM Smoked Crisy Skin Mini Chicken Sausage Pack of 500g

₭80,000.00

ໄສ້ກອກ ໄກ່ລົມຄວັນໜັງກອບ 500ກຮາມ ບາໂຄດ: 8858657101449 

₭80,000.00
P.Pork Cocktail Pork Sausage Mixed Cheese Pack of 500g

P.Pork Cocktail Pork Sausage Mixed Cheese Pack of 500g

₭85,000.00

ໄສ້ກອກຄັອກເທວໝູລົມຄວັນໜັງກອບປະສົມຊີດສ໌ 500 ກຣາມ ບາໂຄດ:  8859268100647 

₭85,000.00
AFM Chicken Sheet slices Pack of 500g

AFM Chicken Sheet slices Pack of 500g

₭70,000.00

AFM ໄກ່ແຜ່ນ  500ກຣາມ ບາໂຄດ: 8859268100456 

₭70,000.00
P.Pork Hotdog Crispy Gold Pork Pack of 1000g

P.Pork Hotdog Crispy Gold Pork Pack of 1000g

₭90,000.00

ໄສ້ກອກ ຮັອດດອັກໝູຄຣີສປີ້ທອງ1000ກຣາມ ບາໂຄດ: 8859268100920 

₭90,000.00
P.Pork Cocktail Pork Sausage Mixed Cheese Pack of 1000g

P.Pork Cocktail Pork Sausage Mixed Cheese Pack of 1000g

₭170,000.00

ໄສ້ກອກຄັອກເທວໝູລົມຄວັນໜັງກອບປະສົມຊີດສ໌ 1000 ກຣາມ ບາໂຄດ: 8859268100630

₭170,000.00
AFM Chicken Ham slices Pack of 500g
Sold out

AFM Chicken Ham slices Pack of 500g

₭28,000.00

ແຮມໄກ່ ເອເອັບເອັມ 500 ກຮາມ

₭28,000.00
Sold out

You recently viewed

Clear recently viewed