Carrots

  • Sale
  • Regular price ₭18,000.00


 

NOTE: Depend on the season, product might be not available. We will confirm with you once you have placed your order. Thanks for your understanding.

Note: ສີນຄ້າດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຕາມລະດູການ, ບາງທີສິນຄ້າອາດຈະຫມົດ ,ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບຫາທ່ານອີກຄັ້ງ ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາຍການສັ່ງຊື້ຈາກທ່ານ.ຂໍຂອບໃຈ ທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈ.


Back to the top