ການຂົນສົ່ງໄປຕ່າງແຂວງ

ຄ່າຍົນສົ່ງໄປຕ່າງແຂວງ:

ຄ່າເອກະສານ 10,000 ກີບ

ຄ່າສະແກນເຄື່ອງກິໂລລະ 1,000 ກີບ

ຄ່າແກັດໂຟມຕາມຂະໜາດ 50,000 - 70,000 ກີບ(ສຳລັບອາຫານແຊ່ແຂງ)

ນຳ້ໜັກ 6 ກິໂລລົງມາ 40,000 ກີບ, 6 ກິໂລຂຶ້ນໄປ 5,000 ກີບ/1ກິໂລ