ແບບສອບຖາມ

ຕອບຄຳຖາມເພື່ອຮັບຂອງກຳນັນ

GIVEAWAY QUIZ

 

ຕອບຄຳຖາມເພື່ອຮັບຂອງລາງວັນ GIVEAWAY QUIZ

ຕອບຄຳຖາມເພື່ອຮັບຂອງລາງວັນ

ກະຕິກາວິທີຫລິ້ນ:
- ໃຫ້ຕອບຄຳຖາມໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວຂຽນລົງໃນບ່ອນຄອມເມັ້ນ.

ປະກາດຜູ້ຊະນະ:
- ການປະກາດຜູ້ຊະນະຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍການຈັບສະຫລາກ ທຸກໆວັນເສົາ 
ລະຫວ່າງເວລາ ບ່າຍ 2-3 ຜ່ານທາງ Facebook Live.
- ພວກເຮົາຈະປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີຢູ່ໜ້າເພດຈ໌ຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ.

ຈົ່ງມ່ວນຊື່ນ ແລະ ໂຊກດີ!😊

How to play:
- Answer the quiz in the image below and put it in the 
comment box.

Announcement of the winner:
- Announcement of the winner will be made by lucky draw on 
every Saturday between 2-3pm via Facebook Live.
- We will also post the lucky winner on our page.

HAVE FUN & GOOD LUCK! 😉
-----------------------------------------------------------------

ຜູ້ຊະນະ

Our winner      

Mrs. Vanida PHILAKONE

Mrs. Vanida PHILAKONE

 

Ms. Namfon Thammathong


Ms. Pouna Keopaseuth

 

Mr. Tui Manivong

 

Ms. Thiphaphone Care Lusa

 

                                      

Ms. Youly Youly

 

Ms. Xiong NkaujTshua

 

 

Mrs. Khaymala Stmv

 

Mr. Laeh Zoro MueanhMee

 Mr. Bounthane Mathouchanh

 

Ms. Khamsao Sao Phonvisai

Language
English
Open drop down