BEERLAO WHOLESALE ( free delivery )

ຮ້ານຂາຍສົ່ງ ເບຍລາວ (ສົ່ງຟຼີ)

ເບຍລາວ, ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ, ເບຍດຳ, ເບຍຂາວ, ເບຍໂກລ, ເບຍໄອພີເອ, ເບຍຄາສເບີກ,ເບຍທຸບັອກ, ຊຳເມີສະບີ, ແປັບຊີ່, ມິລີນດ່າ, ເຊເວັນອັບ ແລະ ຊາລິບຕັນ

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 20 ແພັກ ຂະໜາດ 1,500ml ແພັກ 6 ຕຸກ

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 20 ແພັກ ຂະໜາດ 1,500ml ແພັກ 6 ຕຸກ

Beerlao

₭360,000.00

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ ຂະໜາດ 1,500ml ແພັກ 6 ຕຸກ

₭360,000.00
10 x Beerlao Original 640ml bottle per crate of 12 bottles

10 x Beerlao Original 640ml bottle per crate of 12 bottles

Beerlao

from ₭990,000.00

Beerlao Original 640ml bottle per crate of 12 bottles

from ₭990,000.00
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 10 ແກັດ ຂະໜາດ 1500ml ແກັດ 12 ຕຸກ

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 10 ແກັດ ຂະໜາດ 1500ml ແກັດ 12 ຕຸກ

Beerlao

₭370,000.00

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ ຂະໜາດ 1,500ml ແກັດ 12 ຕຸກ

₭370,000.00
10 x ໂສດາລາວ ກະປ໋ອງ 320ມລ ແພັກ 24 ປ໋ອງ
ສິນຄ້າໝົດ

10 x ໂສດາລາວ ກະປ໋ອງ 320ມລ ແພັກ 24 ປ໋ອງ

Beerlao

₭480,000.00

ໂສດາລາວ ກະປ໋ອງ 320ມລ ແພັກ 24 ປ໋ອງ

₭480,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
10 x ໂສດາລາວ ແກ້ວ 325ມລ ແພັກ 24 ແກ້ວ

10 x ໂສດາລາວ ແກ້ວ 325ມລ ແພັກ 24 ແກ້ວ

Beerlao

₭650,000.00

ໂສດາລາວ ແກ້ວ 325ມລ ແພັກ 24 ແກ້ວ

₭650,000.00
10 x ເບຍຄາສເບີກ ແກ້ວໃຫຍ່ 640ມລ (1 ລັງ x 12 ແກ້ວ)

10 x ເບຍຄາສເບີກ ແກ້ວໃຫຍ່ 640ມລ (1 ລັງ x 12 ແກ້ວ)

Beerlao

₭1,600,000.00

ເບຍຄາສເບີກ ແກ້ວໃຫຍ່ 640ມລ (1 ລັງ x 12 ແກ້ວ)

₭1,600,000.00
ເບຍ 1664 Kornenbourg blanc 10L x 2 + Get FREE Somersby Blackberry 1 case plus 12 Kronenbourg glasses for FREE

ເບຍ 1664 Kornenbourg blanc 10L x 2 + Get FREE Somersby Blackberry 1 case plus 12 Kronenbourg glasses for FREE

Beerlao

₭1,200,000.00

ເບຍ 1664 Kornenbourg blanc 10L x 2 + Get FREE Somersby Blackberry 1 case plus 12 Kronenbourg glasses for FREE

₭1,200,000.00
ເຄື່ອງດື່ມສະຕິງແດງ 10 ແພັກ ຂະໜາດ 330ml ແພັກ 24 ກວດ

ເຄື່ອງດື່ມສະຕິງແດງ 10 ແພັກ ຂະໜາດ 330ml ແພັກ 24 ກວດ

Beerlao

₭940,000.00

ເຄື່ອງດື່ມສະຕິງແດງ 10 ແພັກ ຂະໜາດ 330ml ແພັກ 24 ກວດ

₭940,000.00
ເຄື່ອງສະຕິງເຫຼືອງ 10 ແພັກ ຂະໜາດ 330ml ແພັກ 24 ກວດ

ເຄື່ອງສະຕິງເຫຼືອງ 10 ແພັກ ຂະໜາດ 330ml ແພັກ 24 ກວດ

Beerlao

₭940,000.00

ເຄື່ອງສະຕິງເຫຼືອງ ຂະໜາດ 330ml ແພັກ 24 ກວດ

₭940,000.00
10 x ເບຍ Kronenbourg 1664 Blanc 330ml bottle per box of 24 bottles

10 x ເບຍ Kronenbourg 1664 Blanc 330ml bottle per box of 24 bottles

Beerlao

₭2,750,000.00

ເບຍ Kronenbourg 1664 Blanc 330ml bottle per box of 24 bottles

₭2,750,000.00
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 10 ແກັດ ຂະໜາດ 600ml ແກັດ 24 ຕຸກ

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 10 ແກັດ ຂະໜາດ 600ml ແກັດ 24 ຕຸກ

Beerlao

₭410,000.00

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ ຂະໜາດ 600ml ແກັດ 24 ຕຸກ

₭410,000.00
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ ຂະໜາດ 600ml ແກັດ 12 ຕຸກ

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ ຂະໜາດ 600ml ແກັດ 12 ຕຸກ

Beerlao

₭200,000.00

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ ຂະໜາດ 600ml ແກັດ 12 ຕຸກ

₭200,000.00
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 20 ແພັກ ຂະໜາດ 350ml ແພັກ 12 ຕຸກ

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 20 ແພັກ ຂະໜາດ 350ml ແພັກ 12 ຕຸກ

Beerlao

₭320,000.00

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ ຂະໜາດ 350ml ແກັດ12 ຕຸກ

₭320,000.00
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 10 ແກັດ ຂະໜາດ 350ml ແກັດ 24 ຕຸກ

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 10 ແກັດ ຂະໜາດ 350ml ແກັດ 24 ຕຸກ

Beerlao

₭320,000.00

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ ຂະໜາດ 350ml ແກັດ 24 ຕຸກ

₭320,000.00
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 10 ແກັດ ຂະໜາດ 235ml ແກັດ 24 ຕຸກ

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 10 ແກັດ ຂະໜາດ 235ml ແກັດ 24 ຕຸກ

Beerlao

₭460,000.00

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 10ແກັດ ຂະໜາດ 235ml ແກັດ 48 ຕຸກ

₭460,000.00
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 20 ແພັກ ຂະໜາດ 235ml, ແພັກ 24 ຕຸກ

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 20 ແພັກ ຂະໜາດ 235ml, ແພັກ 24 ຕຸກ

Beerlao

₭460,000.00

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ ຂະໜາດ 235ml ແກັດ 24 ຕຸກ

₭460,000.00
ຊາລິບຕັ່ນລົດໝາກນາວ 10 ແກັດ, ຂະໜາດ 445ml ແກັດ 12 ແກ້ວ

ຊາລິບຕັ່ນລົດໝາກນາວ 10 ແກັດ, ຂະໜາດ 445ml ແກັດ 12 ແກ້ວ

Beerlao

₭880,000.00

ຊາລິບຕັ່ນລົດໝາກນາວ, ຂະໜາດ 445ml ແກັດ 12 ແກ້ວ

₭880,000.00
10 x ເຊເວັນອັບ ຣີໄວ ຕຸກ 490ມລ ແພັກ 12 ຕຸກ

10 x ເຊເວັນອັບ ຣີໄວ ຕຸກ 490ມລ ແພັກ 12 ຕຸກ

Beerlao

₭360,000.00

ເຊເວັນອັບ ຣີໄວ ຕຸກ 490ມລ ແພັກ 12 ຕຸກ

₭360,000.00
ມີລິນດ້າລົດປະສົມ Pineapple-Passion 10 ແກັດ, ຂະໜາດ 490ml ແກັດ 12 ແກ້ວ

ມີລິນດ້າລົດປະສົມ Pineapple-Passion 10 ແກັດ, ຂະໜາດ 490ml ແກັດ 12 ແກ້ວ

Beerlao

₭360,000.00

ມີລິນດ້າລົດປະສົມ Pineapple-Passion, ຂະໜາດ 490ml ແກັດ 12 ແກ້ວ

₭360,000.00
ມີລິນດ້າລົດປະສົມ Grape-Melon 10 ແກັດ, ຂະໜາດ 490ml ແກັດ 12 ແກ້ວ

ມີລິນດ້າລົດປະສົມ Grape-Melon 10 ແກັດ, ຂະໜາດ 490ml ແກັດ 12 ແກ້ວ

Beerlao

₭360,000.00

ມີລິນດ້າລົດປະສົມ Grape-Melon ຂະໜາດ 490ml ແກັດ 12 ແກ້ວ

₭360,000.00
ມີລິນດ້າ ລົດສະຕໍເບີລີ່ 10 ແກັດ, ຂະໜາດປ໋ອງ 280ml 1 ລັງ 24 ປ໋ອງ

ມີລິນດ້າ ລົດສະຕໍເບີລີ່ 10 ແກັດ, ຂະໜາດປ໋ອງ 280ml 1 ລັງ 24 ປ໋ອງ

Beerlao

₭690,000.00

ມີລິນດ້າ ລົດສະຕໍເບີລີ່, ຂະໜາດປ໋ອງ 280ml 1 ລັງ 24 ປ໋ອງ

₭690,000.00
ມີລິນດ້າ ລົດສະຕໍເບີລີ່ 10 ແກັດ, ຂະໜາດປ໋ອງ 330ml 1 ແກັດ 24 ປ໋ອງ

ມີລິນດ້າ ລົດສະຕໍເບີລີ່ 10 ແກັດ, ຂະໜາດປ໋ອງ 330ml 1 ແກັດ 24 ປ໋ອງ

Beerlao

₭700,000.00

ມີລິນດ້າ ລົດສະຕໍເບີລີ່ ຂະໜາດປ໋ອງ 330ml 1 ແກັດ 24 ປ໋ອງ

₭700,000.00
ມີລິນດ້າ ລົດສະຕໍເບີລີ່ 10 ແກັດ, ຂະໜາດປ໋ອງ 490ml 1 ແພັກ  24 ຕຸກ

ມີລິນດ້າ ລົດສະຕໍເບີລີ່ 10 ແກັດ, ຂະໜາດປ໋ອງ 490ml 1 ແພັກ 24 ຕຸກ

Beerlao

₭720,000.00

ມີລິນດ້າ ລົດສະຕໍເບີລີ່, ຂະໜາດປ໋ອງ 490ml 1 ແພັກ 24 ຕຸກ

₭720,000.00
10 x ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກສະຕໍເບີຣີ່ ຕຸກ 490ມລ ( 1 ແກັດ x 12 ຕຸກ)

10 x ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກສະຕໍເບີຣີ່ ຕຸກ 490ມລ ( 1 ແກັດ x 12 ຕຸກ)

Beerlao

₭360,000.00

ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກສະຕໍເບີຣີ່ ຕຸກ 490ມລ ( 1 ແກັດ x 12 ຕຸກ)

₭360,000.00
10 x ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກສະຕໍເບີຣີ່ ຕຸກ 2,000ມລ ( 1 ແກັດ x 12 ຕຸກ)

10 x ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກສະຕໍເບີຣີ່ ຕຸກ 2,000ມລ ( 1 ແກັດ x 12 ຕຸກ)

Beerlao

₭780,000.00

10 x ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກສະຕໍເບີຣີ່ ຕຸກ 1,225ມລ ( 1 ແກັດ x 12 ຕຸກ)

₭780,000.00
10 x ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກກ້ຽງ ຕຸກ 2,000ມລ ( 1 ແກັດ x 6 ຕຸກ)

10 x ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກກ້ຽງ ຕຸກ 2,000ມລ ( 1 ແກັດ x 6 ຕຸກ)

Beerlao

₭600,000.00

ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກກ້ຽງ ຕຸກ 2,000ມລ ( 1 ແກັດ x 6 ຕຸກ)

₭600,000.00
10 x ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກກ້ຽງ ຕຸກ 1,225ມລ ( 1 ແກັດ x 12 ຕຸກ)

10 x ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກກ້ຽງ ຕຸກ 1,225ມລ ( 1 ແກັດ x 12 ຕຸກ)

Beerlao

₭780,000.00

10 x ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກກ້ຽງ ຕຸກ 1,225ມລ ( 1 ແກັດ x 12 ຕຸກ)

₭780,000.00
10 x ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກກ້ຽງ ຕຸກ 490ມລ ( 1 ແກັດ x 12 ຕຸກ)

10 x ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກກ້ຽງ ຕຸກ 490ມລ ( 1 ແກັດ x 12 ຕຸກ)

Beerlao

₭360,000.00

ມິລິນດາ ກິ່ນໝາກກ້ຽງ ຕຸກ 490ມລ ( 1 ແກັດ x 12 ຕຸກ)

₭360,000.00