Sanitary & Pads

Lourier Tampon Super ultra slim 22.5cm (4 pieces/pack)
₭9,000.00

Lourier Tampon Super ultra slim 22.5cm (4 pieces/pack)

Lourier Tampon Super ultra slim 22.5cm (4 pieces/pack)

₭9,000.00
Tampon O.B. pro comfort (16 pieces/pack)
₭33,000.00

Tampon O.B. pro comfort (16 pieces/pack)

Tampon O.B. pro comfort (16 pieces/pack)

₭33,000.00
SOFY Cooling Fresh
₭26,000.00

SOFY Cooling Fresh

SOFY Cooling Fresh ຊູເປີ ສະລິມ 0.1 ຜ້າອະນາໄມເຢັນ ກາງວັນ ແບບບາງທີ່ສຸດ ມາຫລາຍປານໃດກໍ່ໝັ້ນໃຈ ພ້ອມຄວາມຮູ້ສືກເຢັນສົດຊື່ນຍາວນານ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີໃຫມ່ ແຜ່ນເຢ...

View full details
₭26,000.00
ຜ້າອະນາໄມ Laurier soft & safe 16 pads
₭17,000.00
ຜ້າອະນາໄມ Sanita napkin towels extra long 12 pads
₭12,000.00
ຢະເຮືອງ 100 ml
₭12,000.00

ຢະເຮືອງ 100 ml

Lourier Tampon phrase control 22.5cm (16 pieces/pack)

₭12,000.00
Lourier Tampon phrase control 22.5cm (16 pieces/pack)
₭25,000.00

Lourier Tampon phrase control 22.5cm (16 pieces/pack)

Lourier Tampon phrase control 22.5cm (16 pieces/pack)

₭25,000.00
Lourier Tampon Super ultra slim 30cm (4 pieces/pack)
₭8,000.00

Lourier Tampon Super ultra slim 30cm (4 pieces/pack)

Lourier Tampon Super ultra slim 30cm (4 pieces/pack)

₭8,000.00
Tampon O.B. pro comfort (8 pieces/pack)
₭21,000.00

Tampon O.B. pro comfort (8 pieces/pack)

Tampon O.B. pro comfort (8 pieces/pack)

₭21,000.00
SOFY Cooling Fresh
₭18,000.00

SOFY Cooling Fresh

SOFY Cooling Fresh ຊູເປີ ສະລິມ 0.1 ຂະໜາດ 23cm ມີປີກ ຜ້າອະນາໄມເຢັນ ກາງວັນ ແບບບາງທີ່ສຸດ ມາຫລາຍປານໃດກໍ່ໝັ້ນໃຈ ພ້ອມຄວາມຮູ້ສືກເຢັນສົດຊື່ນຍາວນານ ດ້ວຍເທັ...

View full details
₭18,000.00
SOFY Cooling Fresh Slim
₭15,000.00

SOFY Cooling Fresh Slim

SOFY Cooling Fresh Slim ຂະໜາດ 23cm ມີປີກ ຜ້າອະນາໄມເຢັນ ກາງວັນ ແບບບາງທີ່ສຸດ ມາຫລາຍປານໃດກໍ່ໝັ້ນໃຈ ພ້ອມຄວາມຮູ້ສືກເຢັນສົດຊື່ນຍາວນານ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີໃຫມ່ ...

View full details
₭15,000.00
SOFY Cooling Fresh Night Super Slim
₭20,000.00

SOFY Cooling Fresh Night Super Slim

ຜ້າອະນາໄມ ໂຊຟີ ກາງຄືນ SOFY Cooling Fresh Night Super Slim 0.1 ແບບມີປີກ 35 cm ຜ້າອະນາໄມແບບບາງ ສຳລັບກາງຄືນ ເທັກໂນໂລຢີ ແຜ່ນເຢັນ ສຳລັບກາງຄືນ ຊືບຊັບໝັ້...

View full details
₭20,000.00
SOFY Cooling Fresh Night
₭23,000.00

SOFY Cooling Fresh Night

ຜ້າອະນາໄມ ໂຊຟີ ກາງຄືນ SOFY Cooling Fresh Night ແບບມີປີກ 35 cm ຜ້າອະນາໄມແບບບາງ ສຳລັບກາງຄືນ ເທັກໂນໂລຢີ ແຜ່ນເຢັນ ສຳລັບກາງຄືນ ຊືບຊັບໝັ້ນໃຈ ຊ່ວຍລຸດຄວາມ...

View full details
₭23,000.00
SOFY Cooling Fresh Night
₭19,000.00

SOFY Cooling Fresh Night

ຜ້າອະນາໄມ ໂຊຟີ ກາງຄືນ SOFY Cooling Fresh Night ແບບມີປີກ 29 cm ຜ້າອະນາໄມເຢັນ ກາງຄືນ ຊ່ວຍລຸດຄວາມອັບຊື້ນ ສາເຫດຂອງກີ່ນ ສະບາຍຕົວເໝືອນປ່່ຽນແຜ່ນໃໝ່ຕະຫລອດ...

View full details
₭19,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed