Pastry

Choccolat Cake
₭30,000.00

Choccolat Cake

Choccolat Cake ເຄັກຊັອກໂກແລັດ ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭30,000.00
3 Choccolate
₭30,000.00

3 Choccolate

3 Choccolate Cake ຊັອກໂກແລັດເຄັກ ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭30,000.00
Pie Chou X Chou X
₭30,000.00

Pie Chou X Chou X

Pie Chou X Chou X ພາຍ ຊູເອັກ ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭30,000.00
Snicker Cake
₭30,000.00

Snicker Cake

Snicker Cake ເຄັກ  ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭30,000.00
Pie Vanilla Mascarpone
₭30,000.00

Pie Vanilla Mascarpone

Pie Vanilla Mascarpone ພາຍກິ່ນວານິລາ ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭30,000.00
Orange Cake
₭30,000.00

Orange Cake

Lemon Pie ພາຍເລມ່ອນ ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭30,000.00
Lemon Pie
₭25,000.00

Lemon Pie

Lemon Pie ພາຍເລມ່ອນ ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭25,000.00
Croissant bolognese
₭15,000.00

Croissant bolognese

Croissant bolognese ເຂົ້າໝົມ ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭15,000.00
Tartine Pizza
₭18,000.00

Tartine Pizza

Tartine Pizza ພິຊຊ່າທາທີນ ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭18,000.00
Croissant
₭10,000.00

Croissant

Croissant ຄຣອດແຊ່່ນ ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭10,000.00
Croissant Amande
₭15,000.00

Croissant Amande

Croissant Amande ເຂົ້າໝົມ ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭15,000.00
Croissant Suisse
₭13,000.00

Croissant Suisse

Croissant Suisse ເຂົ້າໝົມ ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭13,000.00
Pain au Raisins
₭13,000.00

Pain au Raisins

Pain au Raisins ເຂົ້າໝົມ ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get product in next day

₭13,000.00
Pain Au Chocolat
₭13,000.00

Pain Au Chocolat

Pain Au Chocolat ເຂົ້າໝົມ ສັ່ງສິນຄ້າມື້ນີ້ ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນ Note: Order today get it next day - FRESH

₭13,000.00
Flan
Sold out
₭24,000.00

Flan

Flan

₭24,000.00
Sold out
Danish Apple
Sold out
₭19,000.00

Danish Apple

Danish Apple ເດັນນິສ ແອບເປິ້ນ

₭19,000.00
Sold out
Pain Suisse
₭20,000.00

Pain Suisse

Pain Suisse ເພນ ຊູວິສ

₭20,000.00
St-Honoré
Sold out
₭40,000.00

St-Honoré

Paris-Brest

₭40,000.00
Sold out
Eclair chocolate
₭27,000.00

Eclair chocolate

Eclair chocolate

₭27,000.00
Paris-Brest
Sold out
₭40,000.00

Paris-Brest

Paris-Brest

₭40,000.00
Sold out
Wedding cake
₭37,000.00

Wedding cake

Wedding cake

₭37,000.00
Muffin Orange
Sold out
₭19,000.00

Muffin Orange

Muffin Orange ມັຟຟິນ ອໍເຣນ

₭19,000.00
Sold out
Croissant Chocolate
₭15,000.00

Croissant Chocolate

Croissant Chocolate ຄົວຊອງ ຊອກໂກແລັດ

₭15,000.00
Chou à la crème
₭40,000.00

Chou à la crème

Chou à la crème

₭40,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed