LBC RETAIL Lipton

LBC RETAIL Lipton

<<< BACK

Lipton Ice Tea, the world's leading brand of ready-to-drink tea with the best sales in 24 countries. Lipton Ice Tea Lemon is made from natural tea leaves mixed with lemon and sugar to produce a good quality tea drink with a sour taste. Sweet, delicious, perfect.
ລິບຕັນໄອສທີ ຊາພ້ອມດື່ມຍີ່ຫໍ້ອັນດັບຕົ້ນຂອງໂລກ ທີ່ມີຍອດຂາຍອັນດັບໜຶ່ງໃນ24ປະເທດ. ລິບຕັນໄອສທີເລມ້ອນ ຜະລິດຈາກໃບຊາແທ້ທຳມະຊາດປະສົມກັບໝາກນາວເລມອນ ນໍ້າຕານໜ້ອຍ ອອກມາເປັນເຄື່ອງດື່ມຊາຄຸນະພາບດີ ລົດຊາດສົ້ມຫວານ ແຊບ ສົດຊື່ນ ແບບລົງໂຕ.
Lipton Ice Tea Lemon 320ml bottle per pack of 12 bottles

Lipton Ice Tea Lemon 320ml bottle per pack of 12 bottles

₭50,000.00

Lipton Ice Tea Lemon 320ml bottle per pack of 12 bottles Lipton Ice Tea, the world's leading brand of ready-to-drink tea with the best sales in 24 ...

View full details
₭50,000.00
Lipton Lemon 320ml bottle CHILLED

Lipton Lemon 320ml bottle CHILLED

₭7,000.00

Lipton Lemon 320ml bottle CHILLED Lipton Ice Tea, the world's leading brand of ready-to-drink tea with the best sales in 24 countries. Lipton Ice T...

View full details
₭7,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed