LAOSWOODENHOUSE

LAOSWOODENHOUSE

LAOSWOODENHOUSE
Modern thiny house 2.20 x 2.50m

Modern thiny house 2.20 x 2.50m

₭15,000,000.00

Modern thiny house 2.20x2.50m ວັດສະດຸ: ໄມ້ເເຄນ ເເລະ ໄມ້ຍາງ ເເລະ ມຸງກະເບື້ອງ ຂະໜາດ: ກວ້າງ 2.20 x ຍາວ 2.50 ສຸງ  

₭15,000,000.00
Local tiny house 2.20x 2.20m

Local tiny house 2.20x 2.20m

₭12,000,000.00

Local tiny house 2.20x 2.20m ວັດສະດຸ: ໄມ້ເເຄນ ເເລະ ໄມ້ຍາງ ເເລະ ມຸງ ຂະໜາດ: ກ້ວາງ 2.20 x ຍາວ 2.20 x ສູງ 3.50 ເເຖມ ໂຕະໄມ້ໃຫ້ພ້ອມ 1 ໜ່ວຍ  

₭12,000,000.00
Large house premium 3x 4 x 4m

Large house premium 3x 4 x 4m

₭52,000,000.00

Large house premium 3x 4 x 4m ວັດສະດຸ: ໄມ້ເເຄນ ເເລະ ໄມ້ຍາງ ເເລະ ມຸງກະເບື້ອງ ຂະໜາດ: ກວ້າງ 3 x ຍາວ 4 x 4 m  

₭52,000,000.00
Classic house 2.20 x 2.20m

Classic house 2.20 x 2.20m

₭11,000,000.00

Classic house 2.20 x 2.20m ວັດສະດຸ: ໄມ້ເເຄນ ເເລະ ໄມ້ຍາງ ເເລະ ເເຜ່ນລຽບຊີ ຂະໜາດ: ກວ້າງ 2.20 x ຍາວ 2.20 x 3.50 m ເເຖມ ໂຕະໄມ້ໃຫ້ພ້ອມ 1 ໜ່ວຍ

₭11,000,000.00
Bannokdaow 3x3m

Bannokdaow 3x3m

₭30,000,000.00

Bannokdaow 3x3m ວັດສະດຸ: ໄມ້ເເຄນ ເເລະ ໄມ້ຍາງ ເເລະ ມຸງກະເບື້ອງ  ຂະໜາດ: ກວ້າງ 3 x ຍາວ 3 x 3.80 m

₭30,000,000.00
Woodenhouse circle style 3x3m

Woodenhouse circle style 3x3m

₭15,500,000.00

Woodenhouse circle style 3x3m ວັດສະດຸ: ໄມ້ເເຄນ ເເລະ ໄມ້ຍາງ ເເລະ ມຸງເເຜ່ນລຽບຊີ ຂະໜາດ: ກວ້າງ 3 x ຍາວ 3 x 3.50 m ເເຖມ ໂຕະໄມ້ໃຫ້ພ້ອມ 1 ໜ່ວຍ

₭15,500,000.00
Family dinner house 2.20x2.20m

Family dinner house 2.20x2.20m

₭13,000,000.00

Family dinner house 2.20x2.20m  ວັດສະດຸ: ໄມ້ເເຄນ ເເລະ ໄມ້ຍາງ ເເລະ ເເຜ່ນລຽບ ຂະໜາດ: ກວ້າງ 2.20 x ຍາວ 2.20 x ສູງ 3.50 ເເຖມ ໂຕະໄມ້ໃຫ້ພ້ອມ 1 ໜ່ວຍ

₭13,000,000.00
Lao tiny house 2.20mx2.20m

Lao tiny house 2.20mx2.20m

₭9,500,000.00

Lao tiny house 2.20mx2.20m  

₭9,500,000.00
Saanprapoom Small size07

Saanprapoom Small size07

₭4,800,000.00

Saanprapoom Small size07 ຂະໜາດ: ກວ້າງ 90 x ຍາວ 150 x ສູງ 260

₭4,800,000.00
Saanprapoom Small size06

Saanprapoom Small size06

₭1,100,000.00

Saanprapoom Small size06 ຂະໜາດ: ກ້ວາງ 60CM x ຍາວ 80CM x ສູງ 150CM

₭1,100,000.00
Saanprapoom Super Large size 05

Saanprapoom Super Large size 05

₭4,800,000.00

Saanprapoom Super Large size 05 ຂະໜາດ: ກວ້າງ 90CM x ຍາວ 150CM x ສູງ 260CM

₭4,800,000.00
Saanprapoom Midium size 04 single pillar

Saanprapoom Midium size 04 single pillar

₭1,800,000.00

Saanprapoom Midium size 04 single pillar ຂະໜາດ: ກວ້າງ 70 x ຍາວ 100 x ສູງ180

₭1,800,000.00
Saanprapoom Large size 03

Saanprapoom Large size 03

₭1,800,000.00

Saanprapoom Large size 03 ຂະໜາດ: ກວ້າງ 70 x ຍາວ 100 x ສູງ180

₭1,800,000.00
Saanprapoom Large size 02

Saanprapoom Large size 02

₭1,800,000.00

Saanprapoom Large size 02 ຂະໜາດ: ກວ້າງ 70CM x ຍາວ 100CM x ສູງ180CM

₭1,800,000.00
Saanprapoom Large size 01

Saanprapoom Large size 01

₭3,600,000.00

Saanprapoom Large size 01 ຂະໜາດ: ກວ້າງ 80cm x ຍາວ 120cm x ສູງ 220cm

₭3,600,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed