BALAMY TRADING WHOLESALE ( free delivery )

BALAMY TRADING WHOLESALE ( free delivery )

Buy straight from wholesaler. Delivered by Balamy Trading itself.

Shopping-D Gift Card

Shopping-D Gift Card

Shopping-D

₭300,000.00

Shopping for someone else but not sure what to give them? Give them the gift of choice for their birthday with a Shopping-D Gift Card. Gift cards a...

View full details
₭300,000.00
BOX OF 10 packs Pompui Mackerels in Tomato Sauce Intense Flavour 155g pack of 10 cans

BOX OF 10 packs Pompui Mackerels in Tomato Sauce Intense Flavour 155g pack of 10 cans

Balamy Trading

₭540,000.00

ປຸ້ມປຸ້ຍ ປາກະປ໋ອງລາດຊັອດເຂັ້ມຂຸ້ນບາໂຄດແກັດ: 68850088000973

₭540,000.00
BOX OF 10 packs Pompui Mackerels in Tomato Sauce (Premium) 155g pack of 10 cans

BOX OF 10 packs Pompui Mackerels in Tomato Sauce (Premium) 155g pack of 10 cans

Balamy Trading

₭680,000.00

ປຸ້ມປຸ້ຍ ປາກະປ໋ອງລາດຊັອດໝາກເລັ່ນ ສູດ ຄັດພິເສດບາໂຄດແກັດ: 08850088650404

₭680,000.00
BOX OF 10 packs Pompui Fried Mackerels With Chilli 90g pack of 10 cans

BOX OF 10 packs Pompui Fried Mackerels With Chilli 90g pack of 10 cans

Balamy Trading

₭780,000.00

ປຸ້ມປຸ້ຍ ປາທອດບາໂຄດແກັດ: 08850088652453

₭780,000.00
BOX OF 10 packs Pompui Fried Mackerels in Chilli Sauce 155g pack of 10 cans

BOX OF 10 packs Pompui Fried Mackerels in Chilli Sauce 155g pack of 10 cans

Balamy Trading

₭790,000.00

ປຸ້ມປຸ້ຍ ປາລາດພິກບາໂຄດແກັດ: 08850088651401

₭790,000.00
BOX OF 10 packs Pompui Fried Baby Clams With Chilli 40g pack of 10 cans

BOX OF 10 packs Pompui Fried Baby Clams With Chilli 40g pack of 10 cans

Balamy Trading

₭880,000.00

ປຸ້ມປຸ້ຍ ຫອຍລາຍບາໂຄດແກັດ: 08850088655430

₭880,000.00
BOX OF 6 bottles Bertolli Extra Virgin 1L

BOX OF 6 bottles Bertolli Extra Virgin 1L

Balamy Trading

₭1,000,000.00

ເບີໂທລີ ເອັກຕາເວີຈິນບາໂຄດແກັດ: 10041790002109

₭1,000,000.00
BOX OF 6 bottles Bertolli Extra Light 1L

BOX OF 6 bottles Bertolli Extra Light 1L

Balamy Trading

₭888,000.00

ເບີໂທລີ ເອັກຕາໄລບາໂຄດແກັດ: 10041790004301

₭888,000.00
BOX OF 6 bottles Bertolli Classico 1L

BOX OF 6 bottles Bertolli Classico 1L

Balamy Trading

₭888,000.00

ເບີໂທລີ ຄາດສິກໂກບາໂຄດແກັດ: 10041790001355

₭888,000.00
BOX OF 12 bottles Bertolli Extra Virgin 0,5L

BOX OF 12 bottles Bertolli Extra Virgin 0,5L

Balamy Trading

₭1,100,000.00

ເບີໂທລີ ເອັກຕາເວີຈິນບາໂຄດແກັດ: 10041790001607

₭1,100,000.00
BOX OF 12 bottles Bertolli Classico 0,5L

BOX OF 12 bottles Bertolli Classico 0,5L

Balamy Trading

₭930,000.00

ເບີໂທລີ ຄາດສິກໂກບາໂຄດແກັດ: 10041790001409

₭930,000.00
BOX OF 12 bottles Bertolli Extra Light 0,5L

BOX OF 12 bottles Bertolli Extra Light 0,5L

Balamy Trading

₭930,000.00

ເບີໂທລີ ເອັກຕາໄລບາໂຄດແກັດ: 10041790004202

₭930,000.00
BOX OF 12 Kewpie Salad Cream 310 ml

BOX OF 12 Kewpie Salad Cream 310 ml

Balamy Trading

₭300,000.00

ສະຫຼັດຄີມ ຄິວພີບາໂຄດຫໍ່: 8852511010120

₭300,000.00
BOX OF 6 Roasted Sesame Soy Sauce Japanese Recipe 950 ml

BOX OF 6 Roasted Sesame Soy Sauce Japanese Recipe 950 ml

Balamy Trading

₭366,000.00

ຊອດສະອິິ້ວງາຂົ້ວ ຕຳລັບຍີ່ປຸ່ນ ຄິວພີບາໂຄດແກັດ: 28852022032707

₭366,000.00
BOX OF 6 Roasted Sesame Sauce Japanese Recipe 950 ml

BOX OF 6 Roasted Sesame Sauce Japanese Recipe 950 ml

Balamy Trading

₭252,000.00

ຊອດຄີມງາຂົ້ວ ຕຳລັບຍີ່ປຸ່ນ ຄິວພີບາໂຄດຂວດ: 8852022032697

₭252,000.00
BOX OF 6 Kewpie Mayonnaise Japanese Style 1000ml

BOX OF 6 Kewpie Mayonnaise Japanese Style 1000ml

Balamy Trading

₭317,000.00

ມາຢອງເນັດ ສູດຍີ່ປຸ່ນ ຄິວພີບາໂຄດຖົງ: 8852022090277

₭317,000.00
BOX OF 6 Kewpie Japanese Dressing Sesame Soy Sauce 1000 ml

BOX OF 6 Kewpie Japanese Dressing Sesame Soy Sauce 1000 ml

Balamy Trading

₭396,000.00

ນ້ຳສະຫຼັດງາສະອິ໊ວຍີ່ປຸ່ນ ຄິວພີບາໂຄດແກັດ: 28852022032554

₭396,000.00
BOX OF 6 Kewpie Japanese Dressing Roasted Sesame 1000 ml

BOX OF 6 Kewpie Japanese Dressing Roasted Sesame 1000 ml

Balamy Trading

₭366,000.00

ນ້ຳສະຫຼັດງາຂົ້ວຍີ່ປຸ່ນ ຄິວພີບາໂຄດຂວດ: 8852022032567

₭366,000.00
BOX OF 6 Kewpie Dressing Caesar 1000 ml
Sold out

BOX OF 6 Kewpie Dressing Caesar 1000 ml

Balamy Trading

₭372,000.00

ນ້ຳສະຫຼັດຊີຊ່າ ຄິວພີບາໂຄດຂວດ: 8852022032970

₭372,000.00
Sold out
BOX OF 6 Kewpie 5% Distilled Vinegar 3L

BOX OF 6 Kewpie 5% Distilled Vinegar 3L

Balamy Trading

₭138,000.00

ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູກັ່ນ 5% ຄິວພີບາໂຄດແກັດ: 28852022050084

₭138,000.00
BOX OF 24 Kewpie Sandwich Spread 130 ml

BOX OF 24 Kewpie Sandwich Spread 130 ml

Balamy Trading

₭336,000.00

ຄິວພີ ແຊນວິດສເປຣດບາໂຄດແກັດ: 68852022090330

₭336,000.00
BOX OF 24 Kewpie Salad Cream 130 ml

BOX OF 24 Kewpie Salad Cream 130 ml

Balamy Trading

₭336,000.00

ສະຫຼັດຄີມ ຄິວພີບາໂຄດແກັດ: 68852022091429

₭336,000.00
BOX OF 24 Kewpie 5% Distilled Vinegar 250 ml

BOX OF 24 Kewpie 5% Distilled Vinegar 250 ml

Balamy Trading

₭144,000.00

ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູກັ່ນ 5% ຄິວພີບາໂຄດແກັດ: 68852022032967

₭144,000.00
BOX of 24 Kewpie Mayonnaise Mild Type 130 ml

BOX of 24 Kewpie Mayonnaise Mild Type 130 ml

Balamy Trading

₭336,000.00

ມາຢອງເນັດ ໄມທາຍ ຄິວພບາໂຄດແກັດ: 68852022091412

₭336,000.00
BOX OF 12 Kewpie Sriracha Mayonnaise 140 ml

BOX OF 12 Kewpie Sriracha Mayonnaise 140 ml

Balamy Trading

₭180,000.00

ມາຢອງເນັດ ສີລາຊາ ກາຄິວພີບາໂຄດແກັດ: 48852022091845

₭180,000.00